Metallsökning

Metallsökning vid Södra Husby i Nora 2023. I bakgrunden Norasjön, staden och kyrkan. Foto Per Torgén.

Samverkan med personer som vill använda metallsökare för att söka efter spår av forntida människor är en metod som har två syften. Det är ett sätt att fortsätta bygga kunskap om vårt län. Men det är också ett sätt att ge metallsökardetektorister och länsinnevånare direktkontakt med forntiden. De är med när fynd som legat gömda och glömda i jorden under lång tid kommer fram. På lite längre sikt ger detta dessutom länsmuseet möjlighet att visa och berätta mer för besökarna om vad som hänt i länet.

Sedan 2017 har länsmuseet har ett mycket gott samarbete Sveriges Metallsökarförening (SMF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länsmuseet söker tillstånd hos länsstyrelsen för arkeologiskt intressanta platser och bjuder sedan in SMF. Vi har i samverkan sökt på sedan tidigare kända skattfyndplatser, i landskapet runt Hasslefyndet i Glanshammar, vid Stora Mellösa, runt Husby i Glanshammar och Husby i Noraskog.

På plats leds undersökningarna av Martin Rundkvist, länsmuseets arkeologiskt sakkunnige. Allmänheten bjuds in på dagliga visningar där alla som vill även får pröva en metallsökare. I Glanshammar står Föreningen Sockenmagasinet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för en matservering i fält. Undersökningarna rapporteras skyndsamt och resultaten förmedlas såväl populärt som till en vetenskaplig specialistpublik.

Morgonsamling under 2021 års undersökningar vid Storsicke i Glanshammar. I förgrunden Charlotte Fredriksson. Foto Martin Rundkvist.

Samverkan är nyckeln

En förutsättning för att kunna genomföra metallsökningarna är vår goda relation med länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Vi har finansierat delar av insatserna för Glanshammars socken genom Gustav S.O. Svenssons och Elsa Sternhammar-Svenssons fond som förvaltas av Örebro läns hembygdsförbund. Allan Wetterholms stiftelse har gett medel till forskningsinsatser.

Genom dessa arkeologiska insatser i samverkan och med finansiering från olika källor har forskningens bild av hur vissa exklusiva föremålstyper från järnåldern fördelar sig över regionen förändrats i grunden. Och metalldetekteringen har även bidragit till att vi har börjat kunna skriva en delvis ny historia om bergslagsdelarna av Örebro län.

Martin Rundkvist rådgör med SMF:s Roger Åsberg och ordf. Frank Leverin under 2023 års undersökningar vid Södra Husby i Nora. Foto Per Torgén.

Rapporter

Rapport

Ladda nerÖppnas i nytt fönster.

Rapport

Ladda nerÖppnas i nytt fönster.

Rapport

Ladda ner

Rapport

Ladda ner

Metallsökardagar i Storsicke

Läs mer

Husby i Glanshammar

Läs mer

Fynd från Hassle i Glanshammar

Läs mer

Rapport

Ladda ner

Antologi

Ladda nerÖppnas i nytt fönster.

En kväll om metallsökning

Den 2 november 2022 filmade museet en föreläsningskväll på temat Metallsökningsfynd med arkeolog Martin Rundkvist, Örebro läns museum, och Andreas Jansson från Länsstyrelsen.

Föremål som visades denna kväll var en bit av ett reliefspänne i silver, en bit av ett felgjutet ryggknappspänne i brons och en våffelpatris i brons. Andreas berättade om myndighetens syn på metallsökning och vilken betydelse fynden har med utgångspunkt i museets och Sveriges Metallsökarförenings samarbete. Martin berättade om genomförandet av de metallsökningar som gjorts senast, och lite om fynden och deras sammanhang vid fyndplatserna kring Glanshammar. Här kan du se filmen.