Hembygd

Folkdans på Siggebohyttan.

Hembygdsrörelsen är en av våra snabbast växande folkrörelser.
I Örebro län finns det för närvarande ett sjuttiotal hembygdsföreningar organiserade i Örebro läns hembygdsförbund. Flera av dessa är stadsdelsföreningar som visar att staden som hembygd börjar spela en roll.

Vår hembygdskonsulent heter Inger Lundberg och vår hembygdskanslist är Katharina Holmberg, du kan kontakta dem via e-post.