Landskapsobservatorium

Flygbild över odlingslandskap

Vad är landskap?

Allé som leder fram till Esplunda herrgårdFörstora bilden

Esplunda herrgård

Landskap kan vara namnet på platsen där vi bor, till exempel Närke. Det kan vara kulturlandskap, naturlandskap, vackert landskap, industrilandskap… det vill säga ett ord för att beskriva det vi ser omkring oss, något mer än dess delar.

Ett hus gör inget landskap, men många hus, med mark omkring, en horisont och en historia att berätta, då börjar vi att närma oss vad landskap är.

Landskapet är resultatet av människans och naturens krafter. Därför intresserar vi oss för vi alla sorters landskap, natur, stad, landsbygd, förorter och allt från land till vattenlandskap. Det handlar om allt från vackra vyer till nedgångna industriområden. Det är det där som omger oss, påverkar oss, det där vi rör oss i, rör runt i, påverkar. Vår och andras livsmiljö, en del av vår identitet, vår historia och vår framtid.

Varför?

Vi har valt att utgå ifrån Europeiska landskapskonventionen som Sverige har skrivit under. Det är en konvention som vill uppmärksamma landskapets betydelse för människor och som vill ge alla de som vistas i landskapet en möjlighet att påverka planering och förändring av denna gemensamma omgivning.

För att åstadkomma det behöver vi lära mer om landskapen, hur de kommit till, vad de innehåller, vad de betyder och vad som står för dörren i form av förändringar i hur vi använder det och med klimatförändringarna.

Och ju mer vi vet, ju mer vi lär oss om hur saker och ting hänger ihop, desto mer kan vi påverka planering och beslutprocesser. Det är tanken bakom konventionen.

Vill du läsa mer om Europeiska landskapskonventionen så finns det här Länk till annan webbplats.

Vad är landskapsobservatorium?

De som arbetar utifrån den här konventionens tankar har ofta skapat en plattform för att lära mer om landskap. Den kan kallas Landskapsobservatorium. Det betyder inte att man bygger ett torn där man tittar ut över landskapet, det betyder en plats, eller ett forum för att samla kunskap om landskapen och det som påverkar dem.

Bild på Birgitta Elfström som är projektledare för LandskapsobervatorietFörstora bilden

Projektledare Birgitta Elfström

VILKA ÄR ”VI”?

Örebro Läns museum driver ett projekt för att bygga upp kunskap och engagemang om och för landskapet så som det uppfattas av människorna som bor och vistas där.

Tillsammans med hembygdsföreningen, det så kallade civilsamhället (föreningar och organisationer) Örebro kommun och länsstyrelsen vill vi ta reda på varför det ser ut som det gör och tala om hur det ska blir, undersöka vilka förändringar som skett och som kommer att ske i Glanshammar med omnejd.

Ju mer vi vet desto bättre blir samtalen och planeringsresultaten.

Rent konkret…

Arbetet med att skapa ett lanskapsobservatorium kommer att märkas genom att projektledare Birgitta Elfström kontaktar alla i Glanshammar som kan tänkas vara intresserade av att medverka. Politiker och tjänstemän på kommunen och Länsstyrelsen kommer också att bli kontaktade.

Vi vill träffas, forska, visa, resonera, samla in och lära ut det mesta som har med dessa landskap att göra.

Från bronsåldersskatten som hittades i ån vid Hassle till dagens vattennivå i Hjälmaren. Från grevarnas jaktgårdar på medeltiden till morgondagens vildsvinsjakt.

Från runstenar och sockenmagasin till bygdegård och livsmedelsbutik.

Läs om projektets mål och dess koppling till Agenda 2030 här.

Kontakt: Birgitta Elfström birgitta.elfstrom@olm.se, 070-787 94 48

Projektet har blivit möjligt med stöd av Gustav S O Svenssons och Elsa Sternhammar-Svenssons fond och Örebro läns hembygdsförbund.


Människor och deras landskap

Landskapet är där vi rör oss, bor och arbetar. Härifrån kommer det vi bygger med, äter och det vi har på oss. Örebro läns museum vill prata om varför landskapet ser ut som det gör och hur vi planerar för framtiden. Genom konst, slöjd och hantverk bjöd vi in till ett samtal om landskap sommaren 2022.

Föreläsning UR Play · 14 min

Birgitta Elfström, projektledare på Örebro läns museum, berättar utifrån museets landskapsobservatorium om människors relation till landskap och landskapens förändring.

En film i UR Samtidens serie Länsmuseerna berättar