Slöjd

handgjorda minnen och skaparglädje

Slöjden är ett kulturarv som ska tillvaratas och utvecklas för framtiden. På Örebro läns museum finns två hemslöjdskonsulenter, en för textil och en för hård slöjd. Vi arbetar med att stimulera till kunskapsfördjupning, utveckling och näring inom slöjdområdet i Örebro län. 

Konsulentverksamheten finns också till för att lyfta länets kulturarv och yrkesverksamma slöjdare genom utställningar och kommunikation. I vårt främjaruppdrag finns både yrkesverksamma och ideella verksamheter som samarbetsparter och nätverk. Vi samarbetar vi med slöjdare och andra verksamheter och institutioner i länet, men också nationellt och internationellt med andra hemslöjdskonsulenter genom Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

Du kan vända dig till slöjdkonsulenterna på Örebro läns museum om du vill ha rådgivning kring slöjdens verktyg och material, diskutera företagande, verksamhet eller andra frågor som berör slöjd eller om du vill veta mer om slöjdområdet i ditt län.

Fortbildningsdagar för slöjdlärare i Örebro län

Alla slöjdlärare i Örebro län hälsas välkomna på fortbildning 30-31 oktober.
I år har vi materialen och slöjdens praktiska funktion i fokus och det finns platser kvar på fördjupning i temat Tova ull med Erik Torstensson.

Ni kommer få pröva enkla tekniker som är lätta att ta med sig även till de yngre åldrarna men också mer komplicerade tekniker som vi hoppas ska vara
inspirerande för er.

PLATS
Centralskolan, Laxå

DATUM
30–31 oktober 2023

TID
09.00–16.00 Båda dagarna

KOSTNAD
1 000 kr inkl lunch och fika

ANMÄLAN
E-post till karin.sterner@olm.se
I ämnesraden skriver du: Slöjdlärarfortbildning
E-posten ska innehålla följande uppgifter:
• Namn
• Telefon
• E-post
• Skola och Kommun
• Trä eller textilämne
• Speciella kostpreferenser
• Fakturaadress

1 KVadratmeter LIN

Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter att odla på.

1kvm lin är ett deltagandeprojekt som arrangeras över hela landet där vi förvandlar linfrö till textilfiber. Alla som vill kan delta. Deltagarna får hem instruktioner och köper en påse linfrö.
Efter skörd ska linet beredas till fiber och det görs tillsammans på beredningsträffar.

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd

Lars Petersson
Telefon: 019-602 87 67
E-post: lars.petersson@olm.se
Facebook: Lars Petersson hemslöjdskonsulent 
Instagram: Slojdlars

Länshemslöjdskonsulent, textil slöjd
Lina Jatko
Telefon: 019-602 87 66
E-post: lina.jatko@olm.se
Facebook: Lina Jatko hemslöjdskonsulent
Instagram: Slojdlina

Välkommen att kontakta oss!