Slöjd

handgjorda minnen och skaparglädje

Slöjden är ett kulturarv som ska tillvaratas och utvecklas för framtiden. På Örebro läns museum finns två hemslöjdskonsulenter, en för textil och en för hård slöjd. Vi arbetar med att stimulera till kunskapsfördjupning, utveckling och näring inom slöjdområdet i Örebro län.

Konsulentverksamheten finns också till för att lyfta länets kulturarv och yrkesverksamma slöjdare genom utställningar och kommunikation. I vårt främjaruppdrag finns både yrkesverksamma och ideella verksamheter som samarbetsparter och nätverk. Vi samarbetar vi med slöjdare och andra verksamheter och institutioner i länet, men också nationellt och internationellt med andra hemslöjdskonsulenter genom Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

Du kan vända dig till slöjdkonsulenterna på Örebro läns museum om du vill ha rådgivning kring slöjdens verktyg och material, diskutera företagande, verksamhet eller andra frågor som berör slöjd eller om du vill veta mer om slöjdområdet i ditt län.

Kontakta oss

Lars Petersson
Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Telefon: 019-602 87 67
Facebook: Lars Petersson hemslöjdskonsulent
Instagram: Slojdlars

Lina Jatko

Länshemslöjdskonsulent, textil slöjd
Telefon: 019-602 87 66
Facebook: Lina Jatko hemslöjdskonsulent
Instagram: Slojdlina

Slöjdresidens i Sixtorp

Vi är så glada att få vara värd-län för Slöjdresidenset 2024!

Slöjdfestival 2024

Programmet för årets Slöjdfestival på Siggebohyttan, lördag den 24 augusti, presenteras snart!

1 KVadratmeter LIN

Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter att odla på.

Länkar om slöjd

Här finns matnyttiga länkar med slöjdanknytning.

Tidigare slöjdprojekt

Läs mer och se bilder från våra tidigare projekt.

Filmer om slöjd

Här kan du se filmer som vi gjort med demonstrationer av olika tekniker och material.

Slöjdbeskrivningar

Här hittar du nedladdningsbara PDF:er med enkla slöjdbeskrivningar att prova själv!