Arkeologi

Länets arkeologi, med fornfynd och lämningar, spänner över en flertusenårig historia.

Här finns tusentals fornlämningar från olika tider. I Örebro län utförs varje år flera arkeologiska undersökningar som ökar vår kunskap om föregående generationers liv. Museets arkeolog arbetar med många olika saker, såsom rådgivning, medverkan vid utredningar och inventeringar som rör fornlämningar, men även med pedagogik och publika aktiviteter.

Vill du veta mer? Vår arkeolog heter Martin Edlund, telefon: 019-602 87 75

arkeologikonferens -
Metalldetektorbruk inom arkeologi och forskning

Örebro läns museum bjuder in till en arkeologikonferens med temat metalldetektorbruk inom arkeologi och forskning. Under senare år har intresset för metallsökning och bruket av metalldetektor ökat stort inom både ideella grupper och den arkeologiska verksamheten. Vi vill genom konferensen väcka samtal om användningen av metalldetektor inom arkeologin och samverkan mellan ideella, kulturmiljövården och forskarsamhället. Likaså belysa metoder för dokumentation och bevarande av metallfynd och uppmärksamma fynden som källmaterial för forskning och kunskapsuppbyggnad.

Programmet innehåller föredrag och panelsamtal med arkeologer, forskare och ideella från arkeologins och kulturmiljövårdens verksamhetsfält. Föredragen kommer inledningsvis att ta upp det pågående metallsökarprojektet i Örebro län och forskningen om Närkes vikingatidaskatter och mynt. Vi kommer även ta upp dagens metalldetektorbruk inom både arkeologisk och ideell verksamhet i Sverige och Finland som en källa till ny kunskap. Avslutningsvis ser vi närmare på hantering och bevarande av metallfynd från undersökningar i valet att spara eller kasta.

Konferensen vänder sig till både yrkesverksamma och ideellt engagerade inom arkeologi, forskning och kulturmiljövård. Samtalsledare är Martin Rundqvist (fil.doc. arkeologi) en känd redaktör från tidskriften Fornvännen, samt debattör och bloggare inom arkeologi.

Datum och tid:
Lördag den 9 november 2019, kl. 10.00-16.00.
Registrering från kl. 9.30.

Plats och lokal:
City Konferenscenterlänk till annan webbplats, Klostergatan 23, Örebro.
Hitta hit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan och avgift:
Anmäl ert deltagande senast den 2 november via e-post till event@olm.se
En avgift tas ut för gemensamt fika och lunch på City Konferenscenters restaurang. Meddela eventuella önskemål om vegetarisk kost eller allergier vid er anmälan.
Avgiften är 250 kr och inbetalas i samband med anmälan på Örebro läns museums Plusgiro 12815-7 eller Swish 123 360 2653.
Ange ditt namn och ”konferens” vid anmälan och inbetalning.

Kontakt och information:
För frågor kontakta Martin Edlund, Örebro läns museum
019-602 87 75 eller e-post: martin.edlund@olm.se

Program:
9.30 – 10.00
Registrering och fika, City Konferenscenter

10.00
Hälsningsanförande och presentation
Birgitta Johansen, museichef, Örebro läns museum och Martin Rundqvist, samtalsledare

Pass 1
Metallsökarprojektet i Örebro län, ett forsknings- och samverkansprojekt Andreas Jansson, Länsstyrelsen i Örebro län och Martin Edlund, Örebro läns museum

Pass 2
Närkes vikingatida skatter och mynt, kontexter och tolkningar
Nanouschka Myrberg Burström, Stockholms universitet, Florent Audy, Statens Historiska Museum

11.30 – 12.30 Lunch, City Konferenscenter

Pass 3
Metalldetektorbruk inom svensk arkeologi och forskning
Ny Björn Gustafsson, Riksantikvarieämbetet

Pass 4
Fyndsampo - om medborgforskning och metalldetektering i Finland Anna Wessman, Helsingfors universitetet

Pass 5
Metallsökarrörelsen i Sverige, som hobby och forskningsresurs
Robbin Ask, Sveriges metallsökarförening

Pass 6
Spara eller kasta, ett forsknings- och utvecklingsprojekt om metallfynd
Lena Holmquist, Stockholms universitet

15.00
Panelsamtal och summering
Samtalsledare och föredragshållare

15.30 – 16.00 Fika, City Konferenscenter

 

metallsökarprojektet

Metallsökarprojektet - ett arkeologiskt forsknings- och samverkansprojekt vid Örebro läns museum 2017
Ett metallsökarprojekt har genomförts av Örebro läns museum i samverkan med flera parter under sensommar och hösten 2017. Projektet inleddes med en grundläggande utbildning för alla som deltog. Därefter genomfördes riktade sökningar med metalldetektorer inom flera kulturmiljöer, fornlämningar och fyndplatser inom Närke och Örebro län.

Projektet syftar främst till att nå ny kunskap om förekomsten av förhistoriska och historiska metallföremål (fornfynd av metall) i brukade åkermarksmiljöer. Likaså att nå ny kunskap om metallförande fornlämningar och fyndplatser i marker som idag eller som tidigare brukats som åkermark. Ett annat syfte med projektet är att utveckla samverkan mellan den offentliga kulturmiljövården och det ideella organiserade föreningslivet. Genom projektet kan ny kunskap byggas upp i samverkan mellan professionella och historieintresserade. Deltagarna får inom projektet möjlighet att vara delaktiga i forskningen genom arkeologisk metod, söka kunskap om historia och ges en förståelse och insyn i kulturarvets regelverk.
Projektet sker i samverkan mellan Örebro läns museum, Länsstyrelsen i Örebro län, Sveriges metallsökarförening och Riksantikvarieämbetet. Samverkan och medverkan kommer även att ske med flera lokala föreningar och markägare.

 

 

Järnåldersgravar undersöktes vid Nalaviberg
och Broby i Viby

Under maj 2019 genomfördes en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält, som finns vid Nalaviberg och Broby, mellan Viby och Östansjö. Undersökningen gjordes för att rädda och tillvarata kunskap från flera av de skadade gravarna som ligger vid vägen. 

Fynd

Under början av maj 2019 arbetade museets arkeolog, martin Edlund med visningar för skola och allmänhet vid gravfältet. Han berättade om den pågående undersökningen och visade vad som hittats i de undersökta gravarna. Besökarna fick också se olika gravformer och andra lämningar i det historiska landskapet. Det erbjöds även  ”prova-på aktiviteter” där besökarna fick se hur gravar undersöks, prova arkeologens utrustning och titta närmare på olika typer av fynd och fornsaker från Närkes förhistoria.

Undersökningen utfördes av Arkeologgruppen i Örebro AB med visningar av Örebro läns museum och medel från Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontaktperson: Örebro läns museum, Martin Edlund, 019-6028775, E-post martin.edlund@olm.se 

 Arkeologi-quiz

Vill du testa dina kunskaper inom arkeologi?

Stenyxor på träskaft

Vår arkeolog Martin har till barnverksamheten satt samman frågor där barn kan testa sina kunskaper.

Vad komer du ihåg? Gör ett arkeologi-quiz och testa dina kunskaper!

Forntids-quiz med tema stenålder - bronsålder.öppnas i nytt fönster

Forntids-quiz med tema järnålder - vikingatid.öppnas i nytt fönster

 

Eketorpsskatten