Arkeologi

Länsmuseet har under flera år lett arkeologiska samarbeten och projekt med skolor och föreningar.

Ett spännande delmoment har varit skolgrävningen, vilket har utförts tillsammans med högstadieelever och gymnasieelever från skolor i Örebro län. Syftet med undersökningarna är att skoleleverna ska få en inblick i hur en arkeologisk undersökning går till i praktiken. De ska även få en förståelse för kulturmiljö och lokalhistoria samt en ökad kunskap om hur människor bodde och levde förr i tiden.

Vill du veta mer? Vår arkeolog heter Martin Edlund, telefon: 019-602 87 75

Järnåldersgravar undersöks vid Nalaviberg
och Broby i Viby

Under maj 2019 genomförs en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält, som finns vid Nalaviberg och Broby, mellan Viby och Östansjö. Undersökningen görs föra att rädda och tillvarata kunskap från flera av de skadade gravarna som ligger vid vägen. 

Fynd

Under början av maj kommer grävningarna och gravfältet att göras publikt av Örebro läns museum. Museets arkeolog, Martin Edlund håller visningar för skola och allmänhet. Martin kommer att berätta om den pågående undersökningen och visa vad som hittats i de undersökta gravarna. Han visar också olika gravformer och andra lämningar i det historiska landskapet. Det kommer också att erbjudas  ”prova-på aktiviteter” för skola och grupper med möjlighet till att få se hur gravar undersöks, att prova arkeologens utrustning och att titta närmare på olika typer av fynd och fornsaker från Närkes förhistoria.

Undersökningen sker mellan den 6-15 maj 2019 och utförs av Arkeologgruppen i Örebro AB med visningar av Örebro läns museum och medel från Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontaktperson: Örebro läns museum, Martin Edlund, 019-6028775, E-post martin.edlund@olm.se

Visningar:
Allmänna visningar av undersökningen sker dagligen 7 - 10, 13, 14 maj, Kl. 17:00 samt lördagen 11 maj Kl 11:00 (fri entré). Särskilda visningar av undersökningen, guidningar av gravfältet, samt ”prova-på” aktiviteter för skola och grupper, bokas i förväg via kontaktperson (fri entré, har begränsat antal platser och tider). Parkering finns 100 meter norr om gravfältet, invid vägen mot Lilla Broby. Visningar utgår från vägkorsningen.

Belägenhet: Naturreservat Broby äng och Nalavibergs ekäng, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Örebro län. Lägesuppgift: 59°03'50.8"N 14°56'18.0"E  (59.064105, 14.938345)

Vägbeskrivning: Från Örebro, E20 norrgående riktning, tag av vid avfarten Trafikplats Brändåsen, åk mot Hardemo, därefter åk mot Vallby, tag sedan av mot Hageberg/ Sevärdhet Naturreservat - Gravfält. Från Laxå, E20 södergående riktning, tag av vid avfarten Trafikplats Vallby, åk mot Viby, därefter åk mot Brändåsen, tag sedan av mot Hageberg/ Sevärdhet Naturreservat och Gravfält.

 

metallsökarprojektet

Metallsökarprojektet - ett arkeologiskt forsknings- och samverkansprojekt vid Örebro läns museum 2017
Ett metallsökarprojekt har genomförts av Örebro läns museum i samverkan med flera parter under sensommar och hösten 2017. Projektet inleddes med en grundläggande utbildning för alla som deltog. Därefter genomfördes riktade sökningar med metalldetektorer inom flera kulturmiljöer, fornlämningar och fyndplatser inom Närke och Örebro län.

Projektet syftar främst till att nå ny kunskap om förekomsten av förhistoriska och historiska metallföremål (fornfynd av metall) i brukade åkermarksmiljöer. Likaså att nå ny kunskap om metallförande fornlämningar och fyndplatser i marker som idag eller som tidigare brukats som åkermark. Ett annat syfte med projektet är att utveckla samverkan mellan den offentliga kulturmiljövården och det ideella organiserade föreningslivet. Genom projektet kan ny kunskap byggas upp i samverkan mellan professionella och historieintresserade. Deltagarna får inom projektet möjlighet att vara delaktiga i forskningen genom arkeologisk metod, söka kunskap om historia och ges en förståelse och insyn i kulturarvets regelverk.
Projektet sker i samverkan mellan Örebro läns museum, Länsstyrelsen i Örebro län, Sveriges metallsökarförening och Riksantikvarieämbetet. Samverkan och medverkan kommer även att ske med flera lokala föreningar och markägare.

 

 

 Arkeologi-quiz

Vill du testa dina kunskaper inom arkeologi?

Stenyxor på träskaft

Vår arkeolog Martin har till barnverksamheten satt samman frågor där barn kan testa sina kunskaper.

Vad komer du ihåg? Gör ett arkeologi-quiz och testa dina kunskaper!

Forntids-quiz med tema stenålder - bronsålder.öppnas i nytt fönster

Forntids-quiz med tema järnålder - vikingatid.öppnas i nytt fönster