Arkeologi

Stenar

Länets arkeologi, med fornfynd och lämningar, spänner över en flertusenårig historia.

Här finns tusentals fornlämningar från olika tider. I Örebro län utförs varje år flera arkeologiska undersökningar som ökar vår kunskap om föregående generationers liv. Museets arkeolog arbetar med många olika saker, såsom rådgivning, medverkan vid utredningar och inventeringar som rör fornlämningar, men även med pedagogik och publika aktiviteter.

Vill du veta mer? Vår arkeolog heter Martin Edlund, telefon: 019-602 87 75

metallsökarprojektet

Metallsökarprojektet - ett arkeologiskt forsknings- och samverkansprojekt vid Örebro läns museum 2017
Ett metallsökarprojekt har genomförts av Örebro läns museum i samverkan med flera parter under sensommar och hösten 2017. Projektet inleddes med en grundläggande utbildning för alla som deltog. Därefter genomfördes riktade sökningar med metalldetektorer inom flera kulturmiljöer, fornlämningar och fyndplatser inom Närke och Örebro län.

Projektet syftar främst till att nå ny kunskap om förekomsten av förhistoriska och historiska metallföremål (fornfynd av metall) i brukade åkermarksmiljöer. Likaså att nå ny kunskap om metallförande fornlämningar och fyndplatser i marker som idag eller som tidigare brukats som åkermark. Ett annat syfte med projektet är att utveckla samverkan mellan den offentliga kulturmiljövården och det ideella organiserade föreningslivet. Genom projektet kan ny kunskap byggas upp i samverkan mellan professionella och historieintresserade. Deltagarna får inom projektet möjlighet att vara delaktiga i forskningen genom arkeologisk metod, söka kunskap om historia och ges en förståelse och insyn i kulturarvets regelverk.
Projektet sker i samverkan mellan Örebro läns museum, Länsstyrelsen i Örebro län, Sveriges metallsökarförening och Riksantikvarieämbetet. Samverkan och medverkan kommer även att ske med flera lokala föreningar och markägare.

antologi-Metalldetektering inom arkeologi och forskning

Metall i form av föremål, mynt och slaggprodukter är ett viktigt arkeologiskt källmaterial. Det är en källa till förståelse av allt från handel, rituella aktiviteter, hantverk och smide till konstruktion av identiteter i det förflutna. Som material betraktat har metall även egenskaper som gör det möjligt att spåra den under jord genom metalldetektering.

Örebro läns museum tog initiativ till ett seminarium kring hur samarbete mellan metalldetekterare, arkeologer och forskare kan utvecklas. Texterna i antologin är en rapport från detta tillfälle, och belyser på olika sätt möjlighterna till en ökad samverkan.

Här kan du ladda ner antologinPDF (pdf, 20.8 MB)

Järnåldersgravar undersöktes vid Nalaviberg
och Broby i Viby

Under maj 2019 genomfördes en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält, som finns vid Nalaviberg och Broby, mellan Viby och Östansjö. Undersökningen gjordes för att rädda och tillvarata kunskap från flera av de skadade gravarna som ligger vid vägen. 

Fynd

Under början av maj 2019 arbetade museets arkeolog, martin Edlund med visningar för skola och allmänhet vid gravfältet. Han berättade om den pågående undersökningen och visade vad som hittats i de undersökta gravarna. Besökarna fick också se olika gravformer och andra lämningar i det historiska landskapet. Det erbjöds även  ”prova-på aktiviteter” där besökarna fick se hur gravar undersöks, prova arkeologens utrustning och titta närmare på olika typer av fynd och fornsaker från Närkes förhistoria.

Undersökningen utfördes av Arkeologgruppen i Örebro AB med visningar av Örebro läns museum och medel från Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontaktperson: Örebro läns museum, Martin Edlund, 019-6028775, E-post martin.edlund@olm.se 

 Arkeologi-quiz

Vill du testa dina kunskaper inom arkeologi?

Stenyxor på träskaft

Vår arkeolog Martin har till barnverksamheten satt samman frågor där barn kan testa sina kunskaper.

Vad komer du ihåg? Gör ett arkeologi-quiz och testa dina kunskaper!

Forntids-quiz med tema stenålder - bronsålder.öppnas i nytt fönster

Forntids-quiz med tema järnålder - vikingatid.öppnas i nytt fönster

 

Eketorpsskatten

I länsmuseets arkeologiska samlingar finns den kända Eketorpsskatten som är den största i Närke med sina 1,3 kg. Skatten lades förmodligen ned i en våtmark omkring 970 e Kr, under Vikingatiden. Fyndet påträffades vid plöjning på 1950-talet vid Eketorps gård strax öster om Riseberga Kloster i Edsbergs socken utanför Fjugesta. Vid den arkeologiska undersökningen och flera metallsökningar så kom många hundra föremål fram i dagen. Skatten består av ett stort antal silvermynt, guld- och silversmycken, hacksilver och pärlor av silver, glas och bärnsten. Silvermynten har präglats av både västliga kungariken och östliga kalifat i områden kring Svarta havet. De många dräktsmyckena består av kraftiga halsringar, stora ändknoppar till ringspännen, flätade armband och rikt dekorerade spännen. Här finns även särskilda hängen och amuletter med hednisk och kristen anknytning som den svärdbärande figurinen, tronformad stolen, ormfiguren, Torshammare, eldstål och korset.Se närmare på föremålen från skatten i bildvisningen eller på digitalt musem.