LÅN FRÅN ÖREBRO LÄNS MUSEUMS SAMLINGAR

Örebro läns museums samlingar består av närmare 250 000 föremål. Varje år lånar länsmuseet ut föremål och konstverk ur samlingarna. Utlån möjliggör tillgängliggörande av det gemensamma kulturarvet till fler.

Länsmuseet kan låna ut föremål och konstverk ur samlingarna till andra museer och organisationer. Vi lånar också ut föremål i forskningssyfte, för provtagning och analys till museer, universitet eller motsvarande forskningsinstitutioner.

Museet lånar inte ut föremål och konstverk ur samlingarna till privatpersoner.

Gör en låneansökan

Fyll i formuläret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. här på hemsidan eller skicka en lånesansökan som e-post till info@olm.se.
Ansökan ska inkomma senast 4 månader före önskat utlämningsdatum.

I låneansökan ska följande uppges:

 • Låntagarens (institutionens) namn, kontaktuppgifter: adress, e-post, telefon, ansvarig kontaktperson.
 • Lista över önskade föremål – (denna kan upprättas i samråd med handläggare på Örebro Läns Museum)
 • Tydlig beskrivning av syfte, såsom utställningens innehåll eller liknande, som anger i vilket sammanhang föremålet eller föremålen ska ingå.
 • Beskrivning över önskad placering - lokalens plats och adress
 • En beskrivning av utrymmets/rummets användning.
 • En beskrivning lokalens förutsättningar gällande klimat (temperatur, luftfuktighet, ljus) och klimatkontroll.
 • För utställning ska önskad utställningsperiod anges.
 • För ansökan om provtagning eller analys ska en forskningsplan bifogas.
 • Ett önskat leveransdatum av föremålen.

Om planer finns att fotografera, filma eller på annat sätt publicera och tillgängliggöra Örebro läns museums föremål eller konstverk genom media och/eller web krävs att detta specificeras i ansökan.

Avgift

lån upp till 12 månader

 • Handläggningsavgift nytt lån
  • Engångskostnad 1000 kronor (per lån, ej per föremål).
   Avgiften täcker administrativa kostnader, föremålshantering, tillståndsrapportering, packning mm.
  • Vid mer omfattande eller komplexa lån tillkommer en timkostnad á 350 kronor. Offert lämnas till låntagare.
  • Låntagaren står för transport och försäkring samt eventuell kurir och specialemballage.
  • Konserveringskostnader kan ev. tillkomma.

Lån längre än 12 månader

Vid lån längre än 12 månader gäller samtliga ovannämnda avgifter samt:

 • Årsavgift
  • Om försäkringsvärdet av hela lånet understiger 30 000 kronor är den årliga avgiften 3000 kronor.
  • Om försäkringsvärdet av hela lånet är mellan 30 001 kronor och
   500 000 kronor är den årliga avgiften 5000 kronor.
  • Om försäkringsvärdet överstiger 500 000 kronor tar Örebro läns museum fram en individuell årsavgift och offert lämnas till låntagaren.
  • Om försäkringsvärdet överstiger 500 000 kronor tar Örebro läns museum fram en individuell årsavgift och offert lämnas till låntagaren.
  • Årsavgiften ska täcka de administrativa kostnaderna under lånet samt besiktning av föremålen enligt våra rutiner för utlån.
  • Årsavgiften faktureras en gång per år med start samma år utlånet sker.

 • Handläggningsavgift för ersättning eller byte av föremål under lånetiden. Engångskostnad 800 kronor (per lån, ej per föremål).
 • Försäkringsvärde, konserveringsbehov och transportomkostnader sätts av Örebro läns museum.

Följande faktorer kan begränsa möjligheterna för lån:

 • Föremålets kondition.
 • Om föremålet redan ingår i andra projekt eller verksamheter.
 • Låntagaren uppfyller inte kraven för säkerhet och klimat.