LÅN FRÅN ÖREBRO LÄNS MUSEUMS SAMLINGAR

Örebro läns museums samlingar består av närmare 250 000 föremål. Varje år lånar länsmuseet ut föremål och konstverk ur samlingarna. Utlån möjliggör tillgängliggörande av det gemensamma kulturarvet till fler.

Länsmuseet kan låna ut föremål och konstverk ur samlingarna till andra museer och organisationer. Vi lånar också ut föremål i forskningssyfte, för provtagning och analys till museer, universitet eller motsvarande forskningsinstitutioner.

Museet lånar inte ut föremål och konstverk ur samlingarna till privatpersoner. Vi tar ut en avgift i samband med utlån, prisbild meddelas vid beviljad låneansökan.  

Gör en låneansökan

Fyll i formuläret. Länk till annan webbplats. här på hemsidan eller skicka en lånesansökan som e-post till info@olm.se.
Ansökan ska inkomma senast 4 månader före önskat utlämningsdatum.

I låneansökan ska följande uppges:

  • Låntagarens (institutionens) namn, kontaktuppgifter: adress, e-post, telefon, ansvarig kontaktperson.
  • Lista över önskade föremål – (denna kan upprättas i samråd med handläggare på Örebro Läns Museum)
  • Tydlig beskrivning av syfte, såsom utställningens innehåll eller liknande, som anger i vilket sammanhang föremålet eller föremålen ska ingå.
  • Beskrivning över önskad placering - lokalens plats och adress
  • En beskrivning av utrymmets/rummets användning.
  • En beskrivning lokalens förutsättningar gällande klimat (temperatur, luftfuktighet, ljus) och klimatkontroll.
  • För utställning ska önskad utställningsperiod anges.
  • För ansökan om provtagning eller analys ska en forskningsplan bifogas.
  • Ett önskat leveransdatum av föremålen.

Om planer finns att fotografera, filma eller på annat sätt publicera och tillgängliggöra Örebro läns museums föremål eller konstverk genom media och/eller web krävs att detta specificeras i ansökan.