Slöjd

handgjorda minnen och skaparglädje

Händer som karvar bokstäver i trästicka.

Slöjden är ett kulturarv som ska tillvaratas och utvecklas för framtiden. På Örebro läns museum finns två hemslöjdskonsulenter, en för textil och en för hård slöjd.  Vi arbetar med att stimulera till kunskapsfördjupning, utveckling och näring inom slöjdområdet i Örebro län. 

Konsulentverksamheten finns också till för att lyfta länets kulturarv och yrkesverksamma slöjdare genom utställningar och kommunikation. I vårt främjaruppdrag finns både yrkesverksamma och ideella verksamheter som samarbetsparter och nätverk. Vi samarbetar vi med slöjdare och andra verksamheter och institutioner i länet, men också nationellt och internationellt med andra hemslöjdskonsulenter genom Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

Du kan vända dig till slöjdkonsulenterna på Örebro läns museum om du vill ha rådgivning kring slöjdens verktyg och material, diskutera företagande, verksamhet eller andra frågor som berör slöjd eller om du vill veta mer om slöjdområdet i ditt län. 


Vantar

Digitala fortbildningsdagar för slöjdlärare i Örebro län
27-28 oktober 2020

Under 2020 erbjuder slöjdkonsulenterna vid Örebro läns museum, en digital slöjdlärarfortbildning. Fortbildningen vänder sig till slöjdlärare i Örebro län.

Under rådande omständigheter kommer fortbildningsdagarna att vara digitala. Temat för årets fortbildningsdagar är FOLKLIGT, FOLKKONST, MÖNSTER & DEKORER.

Under två dagar kommer deltagarna att få lyssna på föreläsning, inspireras av Digitalt Museum, och praktiskt arbeta med broderi eller karvsnitt för att utforska mönster och dekorer.

Här laddar du hem anmälningsblankettenPDF (pdf, 402.5 kB)

Läs mer om vår verksamhet


Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd

Lars Petersson
Telefon: 019-602 87 67
E-post: lars.petersson@olm.se
Facebook: Lars Petersson hemslöjdskonsulent 
Instagram: Slojdlars

Länshemslöjdskonsulent, textil slöjd
Lina Jatko
Telefon: 019-602 87 66
E-post: lina.jatko@olm.se
Facebook: Lina Jatko hemslöjdskonsulent
Instagram: Slojdlina

Välkommen att kontakta oss!