Slöjd

handgjorda minnen och skaparglädje

Händer som karvar bokstäver i trästicka.

Slöjden är ett kulturarv som ska tillvaratas och utvecklas för framtiden. På Örebro läns museum finns två hemslöjdskonsulenter, en för textil och en för hård slöjd.  Vi arbetar med att stimulera till kunskapsfördjupning, utveckling och näring inom slöjdområdet i Örebro län. 

Konsulentverksamheten finns också till för att lyfta länets kulturarv och yrkesverksamma slöjdare genom utställningar och kommunikation. I vårt främjaruppdrag finns både yrkesverksamma och ideella verksamheter som samarbetsparter och nätverk. Vi samarbetar vi med slöjdare och andra verksamheter och institutioner i länet, men också nationellt och internationellt med andra hemslöjdskonsulenter genom Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

Du kan vända dig till slöjdkonsulenterna på Örebro läns museum om du vill ha rådgivning kring slöjdens verktyg och material, diskutera företagande, verksamhet eller andra frågor som berör slöjd eller om du vill veta mer om slöjdområdet i ditt län. 

Läs mer om vår verksamhet


Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd

Lars Petersson
Telefon: 019-602 87 67
E-post: lars.petersson@olm.se
Facebook: Lars Petersson hemslöjdskonsulent 
Instagram: Slojdlars

Länshemslöjdskonsulent, textil slöjd
Lina Jatko
Telefon: 019-602 87 66
E-post: lina.jatko@olm.se
Facebook: Lina Jatko hemslöjdskonsulent
Instagram: Slojdlina

Välkommen att kontakta oss!

slöjdhandledarutbildning

I februari - mars 2020 erbjuder vi under två veckoslut en slöjdhandledarutbildning. Vi tycker att slöjda är det roligaste man kan göra och tror att du tycker likadant! Utbildningen vänder sig till dig som är engagerad i en förening eller till dig som brinner för slöjd och vill inspirera och handleda barn och unga i slöjdens värld på fritiden.


Slöjdmaterial, garn, fårskinn, tråd, pärlor, filt och blompinnar.

Fotograf: Malin Karlsson

Utbildningen blandar både teori och praktiskt slöjdande. Vi arbetar med natur- och återbrukat material med handverktyg.

Utbildningens arrangeras och genomförs av slöjdkonsulenterna Lina Jatko och Lars Petersson, Örebro läns museum. De praktiska momenten handleds av duktiga och etablerade slöjdare.

Datum: 29 februari-1 mars och 14-15 mars 2020.

Plats: Kaserngården 6, 703 65 Örebro

Kostnad: 500kr för vuxna, 300kr för ungdomar upp till 20år. (Fika ingår, medtag egen lunch)

Anmälan: Görs till event@olm.se. Sista anmälningsdagen är 26 januari 2020. Skriv ”slöjdhandledarutbildning” i ämnesraden.

Besked: Besked om du får plats på utbildningen ges via e-post senast den 31 januari 2020.

Utbildningen har 12 platser och vi reserverar oss att en anmälan inte betyder garanterad plats. Om antalet ansökningar överstiger antalet platser kommer vi att göra ett urval. För att underlätta vårt urval kommer du att få svara på några frågor vid bekräftelsen av att vi har fått din anmälan.

Frågor: Kontakta Lina på: lina.jatko@olm.se eller ring till: 076-7728766

Utbildningens moment:

Teoretiska delar:

  • Slöjden med barnet i centrum
  • Slöjdpedagogikens fem förhållningssätt.
  • Slöjdens rum
  • Pedagogik i mötet med barn
  • Grupparbete – att planera en slöjdaktivitet

Praktiska delar:

  • Tovning – torr och våttovning, grundtekniker och materialkännedom
  • Täljning – i färskt trä, grundtekniker, verktygs- och materialkännedom
  • Metall - grundtekniker, verktygs- och materialkännedom
  • Repslagning – teknikgenomgång av repslagning
  • HLR – Hjärt och lungräddning, barn

Sök idag! Sista dag för anmälan är 26 januari 2020.