mobila museet

Med Mobila Museet är vi ett museum för hela länet, trots att vårt hus på Engelbrektsgatan i Örebro är stängt för renovering. Vi möter i stället våra besökare på andra platser.

Mobila museet har, sedan det togs i bruk våren 2022, rullat till sommarcaféet i Ässundet vid Hjälmaren och mött "museibesökare" för att prata om och visa landskap, slöjd och konst. I Nora fylldes flaket med bilder och annat innehåll om vår arkeologiska undersökning i Moshyttan. Det har varit i Tiveden och i Asker på uppdrag av hembygdsföreningarna där. Och hos flertalet skolor i Hallsbergs kommun med skolprogrammet Sensationella gravfynd från plaståldern - en framtidsexpedition.

Frågor eller bokning?

Maria Uddén
maria.udden@olm.se
019-602 87 00

BOKNINGSBARA UTSTÄLLNINGAR OCH PROGRAM I MOBILA MUSEET

Från träd till slöjd

I utställningen Från Träd till slöjd får besökaren veta mer om mångsidigheten hos materialet trä och hur man kan dra nytta av den när man slöjdar.

Trä är ett av de vanligaste material vi människor använder oss av. Det är lätt att få tag på och det är kort väg från träd till virke som vi kan bearbeta och använda.

Ett träföremål kan hålla väldigt länge, i flera generationer beroende på hur mycket vi sköter om det och sliter på det. Ett föremål som gått sönder kan lagas eller göras om till något nytt som kan användas till något helt annat. Därför är trä också ett hållbart val.

Utställningen beskriver egenskaperna hos materialet trä genom att visa på motsatsförhållanden. Trä som är vått eller torrt, rakt eller krokigt, starkt eller svagt, används utifrån sina karaktärsdrag på olika sätt inom slöjdandet.

Byggnadsvård idag, hållbarhet i generationer

I Örebro län finns en rik blandning av olika byggnader och kulturmiljöer. Länet präglas av ett landskap med stor variation, allt ifrån stad till skogs- och slättbygd, bergslag och bondebygd. Här finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar som ger oss kunskaper och upplevelser. För att fortsatt kunna ta del av den kunskapen som kulturmiljön ger oss måste landskapets läsbarhet värnas om och ny bebyggelse anpassas till omgivande miljö och befintlig bebyggelse.

Utställningen vill ge en inblick i byggnadsvårdens fält och dess naturliga kopplingar till hållbarhet och sunda material. Hur vi kan bevara, underhålla och renovera vårt byggda kulturarv och ta vara på husens stildrag och kvaliteter. Hur vi kan renovera varsamt, med traditionella metoder och material, som åldras med värdighet och har liten negativ miljöpåverkan. Hur vi kan bevara bostadens själ, det där odefinierbara som inte riktigt går att sätta fingret på men som gör att hemmet blir en trivsam plats att vistas i.

Sensationella gravfynd från plaståldern – en framtidsexpedition

För skolklasser åk 6 och uppåt

Ett spännande interaktivt program som lyfter frågor om hållbarhet, klimat, miljö och resiliens. För bokning av Sensationella gravfynd från plaståldern – en framtidsexpedition fyll i bokningsformuläret.