mobila museet

Med Mobila Museet är vi ett museum för hela länet, trots att vårt hus på Engelbrektsgatan i Örebro är stängt för renovering. Vi möter i stället våra besökare på andra platser.

Mobila museet har rullat till sommarcaféet i Ässundet vid Hjälmaren och mött "museibesökare" för att prata om och visa landskap, slöjd och konst. I Nora fylldes flaket med bilder och annat innehåll om vår arkeologiska undersökning i Moshyttan.

turné med två nya utställningar i sommar

I sommar är det premiär för två nya utställningar i Örebro läns museums lastbil Mobila museet. Utställningarna Från träd till slöjd och Byggnadsvård idag, hållbarhet i generationer kommer att visas för allmänheten vid hembygdsgårdar och olika evenemang, runt om i länet.

Byggnadsvårdsutställningen vill ge en inblick i byggnadsvårdens fält och dess naturliga kopplingar till hållbarhet och sunda material. Hur vi kan bevara, underhålla och renovera vårt byggda kulturarv och ta vara på husens stildrag och kvaliteter.

I utställningen Från träd till slöjd får besökaren lära mer om mångsidigheten hos materialet trä och hur man kan dra nytta av den när man slöjdar.

Du hittar Mobila museet på följande platser under sommaren 2023:

22–23 juli kl. 10 – 16. Tiveds kyrka, Sannerud. Från Träd till slöjd.

6 augusti kl. 11 – 15. Askers hembygdsgård. Byggnadsvård.

11–13 augusti kl. 11 – 16. Skävesund. Byggnadsvård.

19 augusti - Lerbäcks hembygdsgård. Från Träd till slöjd.

26 augusti kl. 11 – 16. Slöjdfestival på Siggebohyttans bergsmansgård. Från Träd till slöjd.

Vi åker också ut på vägarna med utställningar och spännande program till länets skolor som är intresserade. Praktiskt, enkelt och kul för klassen!

Vi ses ute på vägarna, eller när länsmuseet landar hos just dig!

För bokning av Sensationella gravfynd från plaståldern – en framtidsexpedition fyll i bokningsformuläret.

För övriga frågor om Mobila museet kontakta
enhetschef Maria Uddén
maria.udden@olm.se
019-602 87 00