Sensationella gravfynd från plaståldern

Praktisk information

- En framtidsexpedition

År 2013 publicerade Världsnaturfonden en undersökning där det visade sig att sju av tio unga oroar sig för hur klimatförändringarna kommer att påverka deras och världens framtid. Museet bjuder in länets skolor till en spännande interaktiv utställning/pedagogiskt program som lyfter frågor om hållbarhet, klimat, miljö och resiliens.

Syftet med Framtidsexpeditionen är att inspirera ungdomar att förstå att vi alla har möjlighet att påverka utvecklingen och att vi kan leva i samspel med de planetära gränserna. Eleverna får aktivt reflektera över roliga, allvarliga och konstiga frågor. De handlar om konsumtion och livsstil, material och produktion, inflytande och jämställdhet, klimat, miljö och resiliens. Framtidsexpeditionen vilar på vetenskaplig grund. Den tar avstamp i de globala målen för hållbar utveckling och aktuell kunskap om planetära gränser.

Förstora bilden

Den spännande inledningen

En naturkatastrof sker i vår nära framtid och tvåtusen år senare gör framtidens folk, Lives, ett fynd. De hittar kroppen efter en kvinna som omkom i katastrofen, Lives kallar henne Kassandra. Likt dagens arkeologer och historieskrivare väver Lives en berättelse, sin egen historia, med utgångspunkt i Kassandra och andra föremål som hittas i hennes närhet.

Hur går expeditionen till?

Museets pedagoger besöker din skola med utställningen som finns i en lätt lastbil. Eleverna får först se en introduktionsfilm om katastrofen och Lives. De delas in i lag som får spela ett brädspel, svara på frågor och utföra olika uppdrag. De arbetar med varsitt tema med koppling till de globala målen. Eleverna ”reser tillbaka” till vår tid och undersöker hur vi levde i förhållande till planetens resurser. De tar sig sedan vidare, genom katastrofen och får följa dem som överlevde. Hur resonerade de? Drog de lärdom av Kassandras tid? Och vad kan vi idag lära oss? Uppenbarligen överlevde människorna, men hur? Siktet är inställt på människans förmåga att tänka nytt och samarbeta.

I slutet förs alla samman och tillsammans med eleverna knyter pedagogen ihop de olika temana och frågorna.

Framtidsexpeditionen bygger på ett samarbete med olika forskare i Sverige som är verksamma både inom humaniora och naturvetenskap.

Förberedelser:

Läraren har kontakt med museipedagogen och får innan besöket en lärarhandledning som hjälp för att förbereda klassen.

Förbered dig som lärare:

Planetära gränser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
De globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Donutmodellen Länk till annan webbplats.

Förstora bilden

KOPPLING TILL LÄROPLANEN, LGR 22:

För åk 6

Geografi, naturresurser och hållbar utveckling:

 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Historia:

 • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

För åk 7-9 och gymnasiet

Geografi och hållbar utveckling:

 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 • Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster.
 • Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.
 • Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.
 • Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Historia:

 • Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur individer och grupper använder historia för att kritisera samtida fenomen och påverka våra föreställningar om framtiden.
 • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Framtidsexpeditionen Sensationella gravfynd från plaståldern är finansierad av
FORMAS. Produktionen har skett i samverkan med professor Tomas Brodin, SLU Umeå.

Målgrupp:

Plats: Framtidsexpeditionen kommer till din skola och kan ställas upp både utomhus och inomhus.

För att ställa upp den inomhus krävs ett rum av klassrumsstorlek med fri yta samt ett rum för återsamling med sittplatser, projektor och projektionsyta för filmvisning.

Programmet ges: Maj-sep, tis-fre

Maxantal: 16-30 elever

Kostnad inomhus en dag:
Ett expeditionstillfälle: 3000 kr
Två expeditionstillfällen: 4000 kr

Kostnad utomhus en dag:
Ett expeditionstillfälle: 5000 kr
Två expeditionstillfällen: 6000 kr

Tid: 2,5 tim, inkl. paus för eleverna

Boka program