Barnet i tornet

Praktisk information

I utställningen Barnet i tornet möter vi Jan Håfströms konst. Jan är en av Sveriges största konstnärer och han är känd som tecknare, målare och skulptör. Han arbetar i gränslandet mellan måleri och skulptur. Resultatet blir en konstupplevelse rik på variation som inspirerar till eget skapande.

Jan har i sin konst inspirerats av serier, bibliska berättelser, sagor, myter och verkliga händelser. Jan bodde i Örebro under några viktiga år i barndomen och det har format honom som konstnär.

I programmet fokuserar vi bland annat på:

 • Inspiration och identitet
 • Flera av de teman som ryms i utställningen, såsom döden och hopp
 • Att lyssna till andras berättelser
 • Att arbeta som konstnär och om att få berätta sin egen historia
 • Motiv och symbolik

Visning och verkstad

Det pedagogiska programmet kan bestå av en visning eller visning och verkstad med eget skapande, under handledning av museets pedagog.

KOPPLING TILL LÄROPLANEN, LGR 22:

För åk 4-6

Bild:

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.

För åk 7-9

Bild:

 • Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.
 • Hur bilder påverkar och förmedlar budskap.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bilder som behandlar identitet och maktrelationer. Hur dessa perspektiv gestaltas och konstrueras.
 • Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer.

Målgrupp:

Plats: Örebro slott

Programmet ges: hela året

Maxantal: 30 elever

Kostnad: 700 kr
Visning med verkstad: 1200 kr

Tid: 60 min
Visning med verkstad: 90 min

Boka visning