Barnet i tornet

Praktisk information

I utställningen Barnet i tornet möter vi Jan Håfströms konst. Jan är en av Sveriges största konstnärer och han är känd som tecknare, målare och skulptör. Han arbetar i gränslandet mellan måleri och skulptur. Resultatet blir en konstupplevelse rik på variation som inspirerar till eget skapande.

Jan har i sin konst inspirerats av serier, bibliska berättelser, sagor, myter och verkliga händelser. Jan bodde i Örebro under några viktiga år i barndomen och det har format honom som konstnär.

I programmet fokuserar vi bland annat på:

 • Inspiration och identitet
 • Flera av de teman som ryms i utställningen, såsom döden och hopp
 • Att lyssna till andras berättelser
 • Att arbeta som konstnär och om att få berätta sin egen historia
 • Motiv och symbolik
Förstora bilden

KOPPLING TILL LÄROPLANEN, LGR 22:

För åk 4-6

Bild:

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.

För åk 7-9

Bild:

 • Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.
 • Hur bilder påverkar och förmedlar budskap.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bilder som behandlar identitet och maktrelationer. Hur dessa perspektiv gestaltas och konstrueras.
 • Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer.

Målgrupp:

Plats: Örebro slott

Programmet ges: hela året

Maxantal: 30 elever

Kostnad: 900 kr

Tid: 60 min

Boka visning