Konsumtion

Ladda ner skolmaterial

Det här materialet kan användas som avstamp i frågor som rör konsumtion, hållbarhet och miljö.

Materialet bygger på innehållet i utställningen Möjligheternas spegel, sinnenas begär som visas på Örebro slott. Utställningen handlar om prylar och konsumtion under 1800-talet och ger den historiska bakgrunden till vårt eget konsumtionssamhälle.

Lektionsupplägg

På Digitalt Museum finns en artikel om innehållet i utställningen och det är den som du utgår ifrån. Använd artikeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., filmerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och frågorna som du kan ladda ner här på det sätt du finner bäst för att bygga en lektion. Materialet kan användas för enskilda uppgifter, grupparbeten eller gruppdiskussioner.

Bakgrund

Utställningen Möjligheternas spegel, sinnenas begär fokuserar på tiden 1810-1860. Det var en spännande tid då många stora förändringar skedde som fortfarande påverkar vårt samhälle idag. Det var då som en ”ny människa” föddes – konsumenten. Samhällsförändringar, nya sätt att producera varor, nya material och nya saker – allt bidrog till att ha-begäret väcktes. Efter perioden tog industrialiseringen fart med kraft och banade väg för den massproduktion och masskonsumtion som vi lever i idag.

KOPPLING TILL LÄROPLANEN, LGR 22:

För åk 4-6

Historia:

  • Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
  • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna. (I utställningen: foton, tidningar, föremål, bilder.)

Hållbar utveckling:

  • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

För åk 7-9 och gymnasiet

Industrialiseringen:

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till indu­stria­lise­ringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.
  • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån käll­kritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Hållbar utveckling:

  • Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

Digitalt skolmaterial

Diskussionsfrågor (Pdf, 353 KB)

Ladda nerÖppnas i nytt fönster.