Bergslagens historiedagar  21–24 september 2023

Bergslagens historiedagar är tillbaka!

Vi fortsätter att sätta fokus på Bergslagens spännande historia.

Bergsbruket och järnhanteringen är en central del av Örebro läns förflutna. Och det är fortfarande ett högst levande kulturarv som berör många människor. Den 21–24 september 2023, arrangerar Örebro läns museum för andra gången tillsammans med flera lokala aktörer Bergslagens historiedagar. Under dessa dagar öppnar eldsjälar och experter runt om i Nora, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner upp sina kulturmiljöer och museer och delar med sig av sina kunskaper.

Bergslagens historiedagar arrangeras i samarbete med Örebro läns hembygdsförbund och hembygdsföreningarna i norra Örebro län.

anmäl dig/din förening att medverka

Rent praktiskt tänker vi att aktiviteterna förläggs med tonvikt på lördag och söndag, men det går också bra med eftermiddag-kväll torsdag och fredag samt aktiviteter riktade mot skolklasser och daglediga övriga tider.

Länsmuseet samordnar och marknadsför programmet, arrangörerna planerar, bekostar och genomför själva sina programpunkter. Det kostar inget att delta och ev entréintäkter i samband med aktiviteter tillfaller arrangörerna själva.

Kontakt

Vill du eller din förening medverka? Har du frågor eller tips?
Kontakta Elin Henningsson, Örebro läns museum, elin.henningsson@olm.se
Tel 019-602 87 23.