Möjligheternas spegel sinnenas begär – boken

Foto: Stefanie Andersson

I november 2023 släppte Örebro läns museum boken Möjligheternas spegel sinnenas begär. Den utgår från utställningen med samma namn som visas på Örebro slott. Boken och utställningen handlar om åren runt 1810 – 1860 då en konsumtionsrevolution tog sin början i Sverige. Sakta kunde fler få sina basala materiella behov uppfyllda. Men också nyväckta begär tillfredsställda genom nya lockande konsumtionsvaror. Historien ger inget tydligt svar om vår egen tid. Men det tidiga 1800-talet kan kanske inspirera och locka till nya tankar om vår samtid och framtidsutmaningar.

Boken lanserades i samband med Litteraturens lördag, den 18 november 2023 på Kulturkvarteret i Örebro. Den finns till försäljning i museets lokaler på Örebro slott och i slottsbutiken, samt här på vår webb.

Möjligheternas spegel, sinnenas begär är en bok med många bilder där föremål från museets samlingar har en framträdande plats. Många av föremålen har legat tysta i magasinen sedan de skänktes av ägare och efterlevande till museet för över 100 år sedan. Nu får de glänsa och spraka. De vävs samman med människoöden, företeelser och platser från länet, men också med litteraturhistoria, filosofi och sociologi. Utgångspunkten är Örebro läns historia men det handlar inte bara om lokalhistoria. Bokens innehåll ger förståelse och kunskap om hur länet påverkats av strömningarna i Sverige och världen i stort. Men också om hur Örebro län bidragit till Sveriges utveckling.

Under 1800-talets början och mitt fick människor nya möjligheter och samhället började förändras. Glas och speglar var några av de varor som blev billigare och mer lättåtkomliga för fler. Ordet spegel går tillbaka på det latinska speculum och är släkt med ord som speja, spå och spekulera. Glas är ett material som länge inspirerat författare och filosofer. Här står glas och spegel för det nya, individualiserande konsumtionssamhället, en ny grupp av människor och nya personliga egenskaper.

Foto: Stefanie Andersson

Boken vill vara som en spegel där läsaren kan spegla sig i det som hände för 200 år sedan och spekulera i vad som hade blivit om en annan väg hade valts. Går det att bortse från vad som kom efter, hur det sedan gick?

Bokens innehåll är relevant för vår tid och för våra framtidsutmaningar. Klimat och miljö, omställningen till ett hållbart samhälle och Agenda 2030 är saker som ett museum, liksom alla människor i världen har att förhålla sig till. Tänk om det tidiga 1800-talet hade fått en annan fortsättning, om modernitet och industrisamhälle inte tagit över? Är även vår tid nu en vägskälstid?

 

Författare: Birgitta Johansen och Maria Uddén
Grafisk form: Lena Andersson, Olga & Friends - en del av Ågrenhuset
Miljöfoton: Stefanie Andersson Löwenstein
Föremålsfoton: Per Torgén
Förlag: Örebro läns museum
Tryck: Ågrenshuset, Örnsköldsvik 2023