skola och visning

Grupp med skolelever

Museet erbjuder visningar och pedagogiska program för skolor på alla nivåer, men även för vuxengrupper som föreningar, kompisgäng och arbetsplatser. För det mesta utgår vi från våra utställningar som visas på Örebro slott och på olika platser runt om i Örebro län. Under sommarhalvåret visas Siggebohyttans bergsmansgårdöppnas i nytt fönster. Ibland erbjuds visningar vid olika kulturmiljöer i samband med våra olika projekt inom byggnadsvård och arkeologi.

Anpassningar på grund av CORONA/COVID 19:
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi tar särskilt fasta vid att hålla avstånd och därför sätter vi en maxgräns för antal deltagare på våra visningar eftersom våra utställningslokaler har begränsat med utrymme.

På grund av att grupperna blir mindre kan följden bli att klasser måste delas upp på fler visningar. Vi har därför infört rabattsystem under pandemin. Se info vid respektive program.


pedagogiska program