Vi hjälper till

Länsmuseets tjänstemän är experter som vill svara på frågor och ge den bästa servicen!

Vi utgör en kunskapsresurs inom områden som slöjd, arkeologi och byggnadsvård. Hos oss kan du boka en visning eller en föreläsning. Länsmuseet ger också service och råd till länets hembygdsrörelse genom vår hembygdskonsulent.

Boka visning

Utst_fyndetcollage_kvadrat

År 2019 inträffar en naturkatastrof som ödelägger stora delar av vår planet. Några människor överlever. Sextusen år senare gör framtidens folk, Lives, ett fynd i centrala Örebro. På den plats där Krämaren en gång låg hittar de ett lik efter en kvinna från vår tid. Utifrån detta och andra fynd väver Lives en berättelse om oss och förundras över den starka kontroll som konsumtionssamhället hade på individen.

Utställningen är uppbyggt kring en berättelse – en fiktion. Besökaren leds in som genom en tidslins och flyttas sextusen år framåt i tiden. I centrum står Kassandra – den kvinna som Lives hittar när de gör utgrävningen. De hittar en mängd föremål kring henne och genom tolkningar av dessa gör de slutledningar kring Kassandra och hennes tid. Lives – folket som lever här om sextusen år – har en högteknologisk kultur, samtidigt som de på många sätt liknar ett naturfolk. De betraktar oss med nyfiken blick, som med barns ögon, med förvåning och förundran. Med hjälp av museets föremålssamlingar, bilder, specialskriven musik och filmer drivs berättelsen framåt.

Boka en visning i Fyndet!

Kontakta Christine Keffel 076-817 18 00, christine.keffel@olm.se för bokning och information.

Kostnad:
50 kr/pers, (minsta antal 10 pers el. 500kr)
Tillägg för visning utanför ordinarie öppettider: 1000kr/timme.

En visning pågår 45-60 min.

Rött -vad gör vi med rött och vad gör rött med oss?

Dollage av röda föremål, t.ex. klackskor, tomtar, väska och brandbil

Rött är en utställning om den röda färgen omkring oss. Varför finns rött? Hur kan vi se färger? Hur har människor använt den röda färgen, nu och då?

I utställningen visas konst och föremål med den gemensamma nämnaren rött. I
årtusenden har människan använt olika röda färger från naturen. Den har alltid haft stark symbolisk laddning och kan signalera nöd och fara. Rött står för starka känslor. Vi ”ser rött” och blir arga eller känner hat. Vi känner det röda blodet hetta och blir upphetsade, rodnar eller blir förälskade.

Den röda färgen har en rik historia. Utställningen tar upp grottmålningar, runstenar och Falu rödfärg. Men också det dyrbara röda pigmentet; hennafärg, växtfärgning och koschenill och om hur olika röda nyanser som cinnober, purpur och kadmiumrött har framställts och använts. Upplev alla röda nyanser - till och med om hur rött låter!

Boka en visning i utställningen Rött!

Kontakta Christine Keffel 076-817 18 00, christine.keffel@olm.se för bokning och information.

Kostnad:
50 kr/pers, (minsta antal 10 pers el. 500kr)
Tillägg för visning utanför ordinarie öppettider: 1000kr/timme.

En visning pågår 45-60 min.

Fasta utställningar

Miljöbild från utställningen Jag tror jag vet.

I utställningen Vi blir Örebro får vi följa stadens framväxt från en liten trästad till en stad med drygt 140 000 invånare.

Jag tror jag vet är museets nya basutställning med våra föremålssamlingar som ni aldrig sett dem förut!

Tillfälliga utställningar

Vi erbjuder visningar i vissa av våra tillfälliga utställningar. Kontakta oss för aktuell information.

Rundvandring

Boka gärna en rundvandring på museet, då får ni se flera aktuella utställningar, både fasta och tillfälliga.

En visning pågår 45-60 min.
Kostnad: 50 kr/pers, minst 700 kr.
Barn under 16 år gratis
Tillägg för visning utanför ordinarie öppettider: 1000kr/timme

Pedagogiska visningar

Information om våra visningar för skolor hittar du här.


Timmerbearbetning

Byggnadsvård

Vår bebyggelse är en historiebok över människors levnadsvillkor genom århundraden. Den uttrycker olika tiders ideal och mode, människors drömmar, status och ekonomiska ställning. Det är viktigt att vi tar hand om detta kulturarv på bästa sätt och med varsam hand.

Varje byggnad har sin historia och bör behandlas utifrån sina egna förutsättningar. Örebro läns museum har hand om rådgivning, kulturhistoriska utredningar, inventeringar och antikvarisk kontroll på uppdrag av Svenska kyrkan och Länsstyrelsen. Se våra rapporter

På Örebro läns museum finns kunnig personal som kan hjälpa dig i frågor om bebyggelsehistoria och byggnadsvård.

Slöjd

Garn, fårskinn, pärlor och tyger.

Slöjden är ett kulturarv som ska tillvaratas och utvecklas för framtiden. På Örebro läns museum finns två hemslöjdskonsulenter, en för textil och en för hård slöjd.  Vi arbetar med att stimulera till kunskapsfördjupning, utveckling och näring inom slöjdområdet i Örebro län. 

Arkeologi

Grävning i Viby.

Grävning på Borgholmen i Viby.

Länsmuseet har under flera år lett arkeologiska samarbeten och projekt med skolor och föreningar.
Ett spännande nu pågående projekt är metallsökarprojektet, som genomförs tillsammans med Länsstyrelsen Örebro län, Riksantikvarieämbetet och Sveriges Metallsökarförening.  Tidigare också har vi medverkat i skolgrävningar tillsammans med högstadieelever och gymnasieelever från skolor i Örebro län. Syftet med undersökningarna är att skoleleverna ska få en inblick i hur en arkeologisk undersökning går till i praktiken. De ska även få en förståelse för kulturmiljö och lokalhistoria samt en ökad kunskap om hur människor bodde och levde förr i tiden.

Vår arkeolog heter Martin Edlund och du kan kontakta honom via e-post eller telefon: 019-602 87 75


Hembygd

Hembygdsrörelsen är en av våra snabbast växande folkrörelser.
I Örebro län finns det för närvarande ett sjuttiotal hembygdsföreningar organiserade i Örebro läns hembygdsförbund. Flera av dessa är stadsdelsföreningar som visar att staden som hembygd börjar spela en roll.

Vår hembygdskonsulent heter Charlott Torgén och vår hembygdskanslist är Katharina Holmberg, du kan kontakta dem via e-post.