Detalj av föremål från utställningen.

5 oktober 2019 - tillsvidare


Möjligheternas spegel,
sinnenas begär

Utställning på Örebro slott

Vi tror vi har obegränsad valfrihet. Vi tror vi kan köpa en livsstil och visa vilka vi vill vara med alla våra prylar. Hur hamnade vi egentligen här? Följ med till en tid då Sverige förändras under Karl XIV Johans epok för 200 år sedan.

Logotyp för Möjligheternas spegel, sinnenas

I utställningen Möjligheternas spegel, sinnenas begär backar vi tillbaka 200 år, till en tid redan före industrialiseringen. Då befolkningen växte, nya varor av nya material producerades och fler fick råd att köpa mer än bara för livets nödtorft. Genom en stor mängd föremål från tiden och möten med personer som Karl XIV Johan, bönder, fabrikörer och modehandlerskor från länet får du den historiska bakgrunden till vårt konsumtionssamhälle.

I början av 1800-talet gick människan från undersåte till medborgare, befolkningen växte och nya grupper krävde inflytande och synlighet i samhället. Att konsumera blev ett sätt att visa sig själv och andra vem man var - eller ville bli- i det nya samhällets myller av nya yrken och nya grupper och identiteter. I möjligheternas spegel ser vi en tid när sinnenas begär kunde tillfredsställas. Idag är våra begär omättliga. Med utställningen vill vi ge inspiration till förändring i framtiden.
Hur tar vi oss dit?

Lärare! Läs mer om hur du besöker utställningen med din klass här.


Föreläsningar från UR Samtiden

Möjligheternas spegel,
sinnenas begär

KONSUMTIONEN I ÖREBRO UNDER 1800-TALET


Stilikonen Karl XIV Johan


Erik Janssons garderob

Föremål från utställningen.

Utställningar

Bild på Örebro slott.

10 juni - 14 augusti


SIGGEBOHYTTANS BERGSMANSGÅRD

Öppettider 10 juni-14 augusti
Öppet dagligen kl 11.00–17.00
Entré: 100kr

18 juni - 28 augusti


Välkommen till museet på
örebro slott

18 juni - 28 augusti
Öppet dagligen kl 10.00 - 17.00

11 juni - 14 augusti


ARBETARMUSEET
GRÅBO

Öppettider 11 juni-14 augusti
Lördag & söndag
kl. 11.00 - 17.00
Fri entré

7 augusti - 28 augusti


Mer än sten

Möt landskap, konst och slöjd på Ässundets sommarcafé.