Detalj av föremål från utställningen.

5 oktober 2019 - tillsvidare

5 okt 2019 – 15 jan 2021

Möjligheternas spegel,
sinnenas begär

Utställning på Örebro slott

Vi tror vi har obegränsad valfrihet. Vi tror vi kan köpa en livsstil och visa vilka vi vill vara med alla våra prylar. Hur hamnade vi egentligen här? Följ med till en tid då Sverige förändras under Karl XIV Johans epok för 200 år sedan.

Logotyp för Möjligheternas spegel, sinnenas

I utställningen Möjligheternas spegel, sinnenas begär backar vi tillbaka 200 år, till en tid redan före industrialiseringen. Då befolkningen växte, nya varor av nya material producerades och fler fick råd att köpa mer än bara för livets nödtorft. Genom en stor mängd föremål från tiden och möten med personer som Karl XIV Johan, bönder, fabrikörer och modehandlerskor från länet får du den historiska bakgrunden till vårt konsumtionssamhälle.

I början av 1800-talet gick människan från undersåte till medborgare, befolkningen växte och nya grupper krävde inflytande och synlighet i samhället. Att konsumera blev ett sätt att visa sig själv och andra vem man var - eller ville bli- i det nya samhällets myller av nya yrken och nya grupper och identiteter. I möjligheternas spegel ser vi en tid när sinnenas begär kunde tillfredsställas. Idag är våra begär omättliga. Med utställningen vill vi ge inspiration till förändring i framtiden.
Hur tar vi oss dit?

Lärare! Läs mer om hur du besöker utställningen med din klass här.


Föremål från utställningen.

Utställningar

Bild på Örebro slott.

1 september - tillsvidare

5 okt 2019 – 15 jan 2021

öppet på slottet
lördagar
&
söndagar

kl. 11.00-15.00

Konstverk av Jan Håfström

24 nov 2018 – tillsvidare

5 okt 2019 – 15 jan 2021

barnet i tornet

Jan Håfström på Örebro slott

Detaljbild av dock i utställningen MÖJLIGHETERNAS SPEGEL, SINNENAS BEGÄR