Linda Hofvander, Bounce, 2019, C-print. Courtesy Cecilia Hillström Gallery. Bilden beskuren

1 juni 2019 – 1 sept 2019

1 jun 2019 – 1 sep 2019

POWER GRID
Hur tänker du, människa?!

Ett rutnät är två linjer som korsas. Gång på gång. I evighet.

Ulf Lernhammar, En svensk målning, 2000

Ett rutnät är två linjer som korsas. Gång på gång. I evighet. Under antiken användes denna enkla bild av filosofer när de tänkte på hur vi människor tänker. För hundra år sedan började konstnärer skapa platta, icke-föreställande bilder genom att använda rutnätet för att gestalta tanke, själ och existens. Mer än tvåtusen år har gått, men frågorna består.

Försök tänka dig en tanke utan ord. Kan något existera utan struktur, form eller idé? Tanken svindlar. Rutnätet har ständigt återkommit som ett tecken för det som existerar – substansen – men till vilket ännu inget tillagts. Vi kan inte tänka på, eller uppfatta saken, men vi kan föreställa oss rutorna som axlarna i ett koordinatsystem som rymmer punkter, helt utan utsträckning eller annan egenskap.

Rutnätet blir ett fönster till något bakomliggande, en stege rakt ut i universum och in i oss själva, en symbol för sökandet efter något mer. I konsten är det ett uttryck för en högre verklighet, samtidigt är det förankrat i den fysiska verkligheten. Men tänk om vi inte alls lever i en sammanhängande värld, utan på gränsen mellan två skilda världar. Dessa världar – abstraktionernas och naturens – håller vi bara med största möda och endast provisoriskt ihop. Vi gör det genom att väva våra rutnät och förankra dem i de båda världarna. När vi med våra rutnät hämtat element från dessa världar och korsat dem till något nytt har vävstolar, räknemaskiner, koordinatsystem, kartor, datorer och ännu mycket mer skapats. Rutnätet finns i oss och utanför oss.

Välkommen till en utställning med konstnärer som har det gemensamt att i deras verk så finns rutnätet och därmed frågan – Hur tänker du, människa?!

De medverkande konstnärerna är
Anna S Pettersson
Lars Spaak
Kathie Pettersson
Ulf Lernhammar
Linda Hofvander
Magnus Westerborn

Utställningen pågår från den 1 juni – 1 september 2019.
Öppet dagligen kl. 10-17.

Varje lördag och söndag sommaritd erbjuds en gratis introduktion till utställningarna Barnet i tornet - Jan Håfström på Örebro slott
och Powegrid - hur tänker du människa kl 14.00
(på engelska kl 15.00).

Utställningar

Fasad Örebro slott

Nu kan du besöka museets utställningar på Örebro slott.

Öppettider:
måndag - söndag
kl 10.00 - 17.00


Barnet i tornet

24 nov 2018 – tillsvidare

1 jun 2019 – 1 sep 2019

barnet i tornet

Jan Håfström på Örebro slott.

1 juni 2019 – 1 sept 2019

1 jun 2019 – 1 sep 2019

Ett rutnät är två linjer som korsas. Gång på gång. I evighet.

POWER GRID

Hur tänker du, människa?!