Möjligheternas spegel, sinnenas begär

Praktisk information

Prylar och konsumtion under 1800-talet

Konsumtionen av varor och produktionen av skräp ökar för varje år. Planetens gränser är överskridna och jorden tål inte mer. Hur hamnade vi här? När blev vi sådana storkonsumenter av prylar?

I vår utställning Möjligheternas spegel, sinnenas begär i Vasasalen på Örebro slott backar vi tillbaka 200 år till en tid redan före industrialiseringen då vi kan se att samhället började förändras på många sätt. Befolkningen växte, jordbruket effektiviserades och fler fick råd att köpa mer än bara för livets nödtorft. Skapade det faktum att det fanns fler prylar ett begär efter dessa prylar som därefter bara har växt och växt?

I programmet fokuserar vi bland annat på:

 • Jordbrukets omvandling
 • Den tidiga industrialiseringen
 • Människors olika levnadsvillkor
 • Framväxten av ett nyare mer modernt samhälle
 • Den historiska bakgrunden till vårt konsumtionssamhälle
 • Varor som fanns att köpa och olika material
 • Empirstil och Karljohanstil

Tre varianter av visning

Vi erbjuder dels en allmän visning eller så kan du som lärare välja att vi lägger ett större fokus på antingen konsumtion och hållbar utveckling eller industrialiseringen.

KOPPLING TILL LÄROPLANEN, LGR 22:

För åk 4-6

Historia:

 • Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna. (I utställningen: foton, tidningar, föremål, bilder.)
 • Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur historiska händelser och aktörer framställs i böcker och på museer.

Hållbar utveckling:

 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

För åk 7-9 och gymnasiet

Industrialiseringen:

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till indu­stria­lise­ringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideo­logier.
 • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån käll­kritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Hållbar utveckling:

 • Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

Målgrupp:

Plats: Örebro slott, Vasasalen

Programmet ges: hela året

Maxantal: 30 elever

Kostnad: 700 kr

Tid: 60 min

Boka visning