Medeltid – Örebro, slottet och järnet

Praktisk information

I det här skolprogrammet använder vi historiska modeller av slottet och utställningen Boom i Bergslagen för att berätta om medeltiden i Sverige.

Eleverna får prova medeltida huvudbonader och vi använder rekvisita för att levandegöra historien.

I programmet fokuserar vi bland annat på:

 • Örebro och slottet på medeltiden
 • Levnadsvillkoren för olika människor
 • Engelbrektupproret
 • Hur järnet tillverkades och blev viktigt för Sverige
 • Kläder och mat
Förstora bilden

Örebro slott byggdes under medeltiden och Örebro växte fram bland annat tack vare handeln med järn från Bergslagen som skattades och lastades om här. På slottet befinner vi oss just där historien utspelade sig vilket bildar en spännande miljö för vårt berättande.

I Boom i Bergslagen domineras rummet av en modell där alla moment som ingår i processen att tillverka järn – från gruva till hytta och vidare till handelsplatsen – behandlas. Det blir ett interaktivt moment för klassen att utföra som tydliggör ett komplext förlopp. I programmet ingår fler interaktiva moment.

KOPPLING TILL LÄROPLANEN, LGR 22:

För åk 4-6

Historia:

 • Kulturmöten och stadsbildning i Norden, ca 800-1500.
 • Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom
  medeltidens handlingssystem.
 • Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män
  under tidsperioden.
 • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Geografi:

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer. (Bergslagens utvinning av järn.)

Teknik:

 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö.
  Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
  (Hyttan och gruvan.)

Målgrupp:

Plats: Örebro slott

Programmet ges: hela året

Maxantal: 30 elever

Kostnad: 900 kr

Tid: 60 min

Boka visning