Boom i bergslagen

Praktisk information

Om järnet i länet på medeltiden

Utställningen Boom i Bergslagen berättar om järnet i länet under medeltiden. Från 1200-talet och framåt skedde en enorm expansion inom bergsbruket i Sverige – och det var i just vår del av landet som detta skedde.

Innovationer som masugnar och vattenhjul bidrog till att järn kunde tillverkas i större skala än tidigare. Men det var inte bara tekniska innovationer som bidrog till utvecklingen. För att åstadkomma denna boom var det mycket som måste samverka – efterfrågan, handel, privilegier, kapital och kunskap.

I visningen fokuserar vi bland annat på:

 • Hur man gjorde järn; gruvor, milor, hyttor, transporter.
 • Bergsmännens privilegierade ställning.
 • Faktorerna som gjorde att järnet blev Sveriges största exportvara.
 • Vad järnet användes till.
 • Hyttbyar och samarbete.
 • Hur landet Sverige tog form under medeltiden.
 • Engelbrektsfejden.
 • Forskning idag.
  Var kan man söka kunskap när det inte finns skriftliga källor?

Utställningsrummet domineras av en modell där alla moment som ingår i processen att tillverka järn – från gruva till hytta och vidare till handelsplatsen – behandlas. Det blir ett interaktivt moment för klassen att utföra som tydliggör ett komplext förlopp. Genom illustrationer och bilder fördjupas olika aspekter av bergsbruket och det medeltida bergslagen.

KOPPLING TILL LÄROPLANEN, LGR 22:

För åk 7-9

Teknik, samhälle, människa och miljö:

 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon indu­striell process.
 • Vi visar järnets framställning med ett historiskt perspektiv.

Målgrupp:

Plats: Örebro slott

Programmet ges: hela året

Maxantal: 30 elever

Kostnad: 700 kr

Tid: 60 min

Boka visning