Möjligheternas spegel, sinnenas begär

-PRYLAR OCH KONSUMTION UNDER 1800-TALET

Konsumtionen av varor och produktionen av skräp ökar för varje år. Planetens gränser är överskridna och jorden tål inte mer. Hur hamnade vi här? När blev vi sådana storkonsumenter av prylar?

Logotyp för utställningen Möjligheternas spegel, sinnenas begär

Nu har vi öppnat vår nya utställning Möjligheternas spegel, sinnenas begär i Vasasalen på Örebro slott. Där backar vi tillbaka 200 år till en tid redan före industrialiseringen då vi kan se att samhället började förändras på många sätt. Befolkningen växte, jordbruket effektiviserades, nya varor av nya material producerades och fler fick råd att köpa mer än bara för livets nödtorft. Skapade det faktum att det fanns mer prylar ett begär efter dessa prylar som därefter bara har växt och växt?

Perioden i utställningen är ca år 1800-1860 och platsen är Örebro och Örebro län. Under en del av denna period var Karl XIV Johan kung i Sverige och han har gett namn åt stilen som kom på modet då – karljohansstilen, en försvenskad variant av den mer överdådiga empirstilen. Han blev personligen en stor förebild för hur man skulle se ut, föra sig och klä sig. Vi presenterar flera lokala "influencers" som på olika sätt påverkade sin omgivning. En stor mängd föremål från tiden visar på det nya utbudet av varor som fanns då.

Pedagogiskt program:

Vilka var de ekonomiska förutsättningarna för samhället just då, hur fick man veta vad man skulle köpa för att visa att man var en modern människa, vilka var inspiratörerna och hur förändrades samhället och kanske även människorna under den perioden? Det är några av frågorna vi tar upp under en visning. Vi berör jordbrukets mekanisering, framväxten av ett nyare mer modernt samhälle, sociala reformer, den ekonomiska utvecklingen, nya produktionssätt, karljohansstilen mm. Eleverna får en inblick i en tid som inte så ofta visualiseras på det här sättet. Vi diskuterar den historiska bakgrunden till vårt konsumtionssamhälle.

PRAKTISK INFORMATION:

Plats: Örebro slott, Vasasalen
Programmet ges: hela året
Målgrupp: mellanstadiet – gymnasiet
Maxantal: 20 elever (minskat på grund av Corona)
Kostnad: 700 kr
Programmet tar: 60 min

Rabatt på grund av Corona:
Måste man dela på klassen och därmed boka två visningar gäller detta:
Bokas visningarna efter varandra blir priset 700 kr för två visningar.
Bokas visningarna vid olika tillfällen blir priset 1000 kr för två visningar.

På Örebro läns museum arbetar vi aktivt med hållbarhetsbegreppet ”kulturell hållbarhet”. Kulturell hållbarhet är ett sammanhållande kitt i allt hållbarhetstänk. Det handlar om våra val – hur vi väljer att forma och forma om vårt sätt att leva. Vi vill skapa reflektion kring vad som påverkar våra konsumtionsmönster och hur det hänger samman med vilka vi är och vilka gemenskaper vi ingår i.