arbetarmuseet gråbo i karlskoga

Exteriörbild på arbetarmuseet Gråbo

Gråbo är en gammal arbetarbostad åt Bofors bruk. De tre lägenheterna som visas som museum är från 1885, 1918 och 1942. Känslan är att någon fortfarande bor här, att familjerna bara gått ut en liten stund.

På Gråbo bodde som mest nio familjer eller 50 - 60 personer samtidigt. Namnet Gråbo kan ha kommit av att det kryllade av ”gråsuggor” (vägglöss) här. Det var lyhört och trångt. Männen som jobbade skift på bruket var ibland tvungna att sova på dagen – då fick barn och kvinnor hålla tyst eller gå ut för att inte störa. Kvinnorna skötte hushållen och försökte hålla smutsen och lössen ifrån sig. Visst kunde man bråka om trappstädningen och att grannens ungar förde oväsen. Men man hjälptes också åt med barnpassning och om någon blev sjuk eller skulle föda barn. Man var aldrig ensam, ingen hade eget rum eller en egen vrå.

skolprogram fokus historia

Vi pratar om hur man bodde på 1800–1900-talen om man var arbetare på Bofors och hur det var för olika familjemedlemmar att leva här. Genom miljöerna på Gråbo kan man fundera på hur vardagslivet gick till, hur barnen fick hjälpa till med en massa tunga sysslor som att bära sopor, ved och vatten, passa småsyskon och springa ärenden.

Man kan jämföra de tre lägenheterna med varandra men också med hur vi lever och bor idag. Hur fick alla plats att sova, när man bodde sju personer i ett rum med en spis? Hur lagade man mat när det inte fanns el eller vatten inomhus? Var lekte barnen? Hur gjorde man om man vaknade mitt i natten och var kissnödig? Vilken uppdelning rådde mellan kvinnor, barn och män när det kom till praktiskt hushållsarbete? Vem var det som bestämde? 

I lägenheten från 1942 kan man se hur det var att leva i skuggan av andra världskriget. Klassen kan också få lära sig mer om Karlskogas historia genom de människor som levde på Gråbo.

Eleverna får i samband med visningen klä sig i tidstypiska kläder och prova på några redskap och tekniker från förr.

skolprogram fokus hållbarhet
och slöjd

Det här programmet fokuserar bland annat på ämnet slöjd ur ett återbruksperspektiv. Vi diskuterar hur hantverket och slöjden har använts i hemmet under de olika tiderna 1885, 1918 och 1942. Vi gör jämförelser mellan olika förutsättningar som finns vid olika tider. Hur präglas hemmet under kristid? Vad förde folkhemsperioden med sig i form av modernitet? Vilken vikt gav dåtidens människor åt utsmyckning och omsorg om de ägodelar man hade. Visningen rör sig kring ämnena slöjd-historia-samhälle.

PRAKTISK INFORMATION:

Plats: Arbetarmuseet Gråbo, Korpkullsv. 12, Karlskoga
Programmet ges: hela året
Målgrupp: Alla skolklasser, programmet anpassas efter ålder och önskemål
Maxantal: 25 deltagare per visningstillfälle
Programmet tar 60 min
Kostnad: kostnadsfritt för Karlskoga kommuns skolor, för andra skolor: 700 kr