Barnet i tornet

-JAN HÅFSTRÖM PÅ ÖREBRO SLOTT 

I utställningen Barnet i tornet möter vi Jan Håfströms konst. Jan är en av Sveriges största konstnärer och han är känd som tecknare, målare och skulptör. Utställningen berättar bland annat om Jans resa genom livet. Från barndomens lägenhet i 1940-talets Örebro via seriernas och sagornas värld och fram till år 2019 i Örebro slotts sydöstra torn.

Jan arbetar i gränslandet mellan måleri och skulptur. Resultatet blir en konstupplevelse rik på variation som inspirerar till eget skapande. Han har i sin konst inspirerats av serier, bibliska berättelser, sagor, myter och verkliga händelser. I utställningen möter eleverna bilder som är skapade av såväl den vuxne som barnet Jan.

Visningen behandlar flera av de teman som ryms i utställningen. Det handlar om döden, om hopp och om att lyssna till andras berättelser. Det handlar om att arbeta som konstnär och om att få berätta sin egen historia…

Pedagogiskt program

Det pedagogiska programmet kan bestå av en visning eller visning och verkstad med eget skapande, under handledning av museets pedagog. Programmet anpassas efter olika åldrar. Vi planerar gärna besöket tillsammans med er och utformar en lösning utifrån era förutsättningar och önskemål. Upplägget kan även utmynna i ett längre projekt med återkommande besök, där eleverna kan arbeta vidare på sin skola mellan besöken. I samråd med er kan projektet formuleras till ett Skapande Skola-projekt.

Praktisk information:

Plats: Örebro slott
Programmet ges: hela året, förmiddagar tisdag-torsdag
Målgrupp: Mellanstadiet-högstadiet och gymnasiet
Kostnad: Visning 45-60 min 700 kr
Visning med verkstad 1200 kr
Specialprojekt efter överenskommelse

För bokning och information kontakta: bokning@olm.se