skolprogram

ARBETARMUSEET GRÅBO I KARLSKOGA

Under hela året kan skolor boka en visning på Gråbo. Länsmuseet har utarbetat två pedagogiska program för åk 3 och åk 8.

Gråbo åk 3
I programmet får tredjeklassare se hur man bodde på 1800–1900-talen om man var arbetare på Bofors. På Gråbo finns tre lägenheter från åren 1885, 1918 och 1942. Från 1885 går vi framåt i tiden och jämför hemmen. Var fick man plats att sova? När fick man elektricitet och vatten? Hur lagade man maten? Hur var livet i krigets skugga? Klassen får lära sig mer om Karlskogas historia genom de människor som levde på Gråbo. Eleverna får klä sig i tidstypiska kläder och prova på några redskap och tekniker från förr.

Centralt innehåll historia åk 1–3 (lgr11):

Hemortens historia: Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Gråbo åk 8

Det här programmet fokuserar bl.a. på ämnet slöjd ur ett återbruksperspektiv. Vi diskuterar hur hantverket och slöjden har använts i hemmet under de olika tiderna 1885, 1918 och 1942. Vi gör jämförelser mellan olika förutsättningar som finns vid olika tider. Hur präglas hemmet under kristid? Vad förde folkhemsperioden med sig i form av modernitet? Vilken vikt gav dåtidens människor åt utsmyckning och omsorg om de ägodelar man hade. Visningen rör sig kring ämnena slöjd-historia-samhälle.

Praktisk information:
Plats: Arbetarmuseet Gråbo, Korpkullsv. 12, Karlskoga
Programmet ges: hela året, främst förmiddagar tisdag-onsdag
Målgrupp: Åk 3 och åk 8
Programmet tar 60 min
Kostnad: kostnadsfritt för Karlskoga kommuns skolor, för andra skolor: 700 kr + 700 kr resekostnad
För bokning och information kontakta:
bokning@olm.se


ARKEOLOGI OCH FORNTID FÖR SKOLAN
– besök Närkes största gravfält

Under tiden 6 - 17 maj genomförs en arkeologisk undersökning av gravar inom järnåldersgravfältet vid Broby och Nalavibergs naturreservat, beläget mellan Viby och Östansjö. Örebro läns museum erbjuder visningar och aktiviteter för skolan, från Åk 3 och uppåt. Den arkeologiska undersökningen görs föra att rädda och tillvarata kunskap och föremål från skadade gravar på gravfältet. Örebro läns museum erbjuder studiebesök, guidningar och prova på-aktiviteter under utgrävningstiden. Länsmuseets arkeolog Martin Edlund håller i visningarna och kan berätta om den pågående undersökningen och visa vad som hittats i de undersökta gravarna. Vi håller också guidningar på
gravfältet då man får ta del av olika gravformer och andra lämningar i det historiska landskapet och naturreservatet. Här erbjuds prova-på aktiviteter med möjlighet att få se hur gravarna undersöks och att använda arkeologens utrustning. Vi tittar även närmare på olika typer av fynd och fornsaker från Närkes förhistoria, likaså vikingatidens vardag och gravseder med smycken och dräcktskick.

Praktisk information:
Kostnadsfri och passar Åk 3 och uppåt, och anpassas efter ålder och önskemål. OBS! antalet tider är begränsat så boka snarast!
Tidsåtgång: Visning och guidning ca 1-2 tim. Prova-på aktivitet ca 2-3 tim.
Datum: Bokningar mellan 7– 17 maj 2019

För bokning och information kontakta:
Arkeolog Martin Edlund, Örebro läns museum, 019-602 87 75, martin.edlund@olm.se

Plats:
Gravfältet finns vid naturreservaten Broby äng och Nalavibergs ekäng, mellan Viby och Östansjö (väster om E20). Parkering finns 100 meter norr om gravfältet, intill vägen som går mot Lilla Broby.


FYNDET
-en utgrävning av vår tid

År 2020 inträffar en naturkatastrof som ödelägger stora delar av vår planet. Några människor överlever. Sextusen år senare gör framtidens folk, Lives, ett fynd i centrala Örebro från vår tid. De hittar en kvinna på den plats där Krämaren en gång låg. Utifrån detta och andra fynd väver Lives en berättelse om oss och vår tid och vi får gissa vilka de är och hur de lever, där i framtiden. Utställningen är en skruvad betraktelse över vår konsumtionskultur, delvis baserad på boken Så fungerar samhället (2009) av Eric Ericson,
Anders Bennysson och Fred Tjernström. Eric Ericson har i sitt författarskap ägnat sig åt att utforska samhällets struktur och organisation, bland annat genom postväsendet. Ericsons genombrott som författare kom 2003 med boken Brev till samhället.

Utställningen är producerad av Örebro läns museum
Arrangör är Kultur- och fritidsavdelningen Laxå.

Praktisk information:
Plats: Laxå bibliotek, Postgatan 13, 695 30 Laxå
Utställningsperiod: 23/4 - 9/6 2019.
Visningar ges förmiddagar 09:00–12:00
Programmet tar ca 60 min.
Kostnad: 700 kr/ klass + 700 kr för pedagogens dit- och
hemresa. Reskostnaden kan alltså slås ut på flera klasser från samma skola. 
För bokning och information kontakta:
bokning@olm.se

BARNET I TORNET
-Jan Håfström på Örebro slott

I utställningen Barnet i tornet möter vi Jan Håfströms konst. Jan är en av Sveriges största konstnärer och han är känd som tecknare, målare och skulptör. Utställningen berättar bland annat om Jans resa genom livet. Från barndomens lägenhet i 1940-talets Örebro via seriernas och sagornas värld och fram till år 2019 i Örebro slotts sydöstra torn.

Jan arbetar i gränslandet mellan måleri och skulptur. Resultatet blir en konstupplevelse rik på variation som inspirerar till eget skapande. Han har i sin konst inspirerats av serier, bibliska berättelser, sagor, myter och verkliga händelser. I utställningen möter eleverna bilder som är skapade av såväl den vuxne som barnet Jan.

Visningen behandlar flera av de teman som ryms i utställningen. Det handlar om döden, om hopp och om att lyssna till andras berättelser. Det handlar om att arbeta som konstnär och om att få berätta sin egen historia…

Pedagogiskt program
Det pedagogiska programmet kan bestå av en visning eller visning och verkstad med eget skapande, under handledning av museets pedagog. Programmet anpassas efter olika åldrar. Vi planerar gärna besöket tillsammans med er och utformar en lösning utifrån era förutsättningar och önskemål. Upplägget kan även utmynna i ett längre projekt med återkommande besök, där eleverna kan arbeta vidare på sin skola mellan besöken. I samråd med er kan projektet formuleras till ett Skapande Skola-projekt.

Praktisk information:
Plats: Örebro slott
Programmet ges: hela året, förmiddagar tisdag-torsdag
Målgrupp: Mellanstadiet-högstadiet och gymnasiet
Kostnad:

Visning 45-60 min, 700 kr
Visning med verkstad 1200 kr
Specialprojekt efter överenskommelse
För bokning och information kontakta:
bokning@olm.se