Nationella minoriteter

Ladda ner skolmaterial

Det här materialet kan användas som utgångspunkt för ett skolarbete kring våra nationella minoriteter och om identitet och emigration.

Det består av fotografier, texter och diskussionsfrågor, som du kan ladda ner. Materialet utgår från exemplet Sverigefinnar men innehållet är också allmänmänskligt. Det handlar om språk, mat, minnen, identitet och arv – om vad som definierar vem man är och vad man för vidare till nästa generation. Därför kan innehållet och diskussionsfrågorna beröra alla, vare sig man tillhör en minoritet eller majoritet, vare sig man har erfarenhet av emigration eller inte.

Lektionsupplägg

Visa fotografierna som finns i powerpointen på storskärm för klassen och använd texterna som finns i anteckningarna i varje bild för att berätta om dem. Använd diskussionsfrågorna som stöd för att samtala om innehållet med eleverna.

Bakgrund

Utställningen Finland finns inom mig har tidigare visats på Örebro läns museum och utgörs av fotografier av Agnes Thor och intervjuer av Lisbeth Axelsson. Intervjuerna finns bevarade hos Arkivcentrum. Texterna i materialet bygger på den visning som museets pedagog producerade för utställningen.

Agnes Thor har försökt fånga ett kulturarv genom sina bilder. HÄR Pdf, 553.3 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa hennes egna ord om hur hon har arbetat med detta.

KOPPLING TILL LÄROPLANEN, LGR 22:

För åk 4-6

Samhällskunskap:

  • De nationella minoriteterna judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar: kultur, historia och rättigheter.

För åk 7-9

Samhällskunskap:

  • De nationella minoriteternas situation i Sverige samt den svenska migrationspolitiken och dess framväxt.

För gymnasiet som ska ha:

  • kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.

Digitalt skolmaterial

Lektionsmaterial (Zip, 26.8 MB)

Ladda nerÖppnas i nytt fönster.