Forntid

Ladda ner skolmaterial

Museet har gjort en lärarhandledning om Råsvalslunds fornlämningsområde. Den ger en lättillgänglig sammanfattning av det forskare vet om platsen och ger ingångar till hur du som lärare kan berätta om och arbeta med forntid på olika sätt.

Lektionsupplägg

Handledningen kan användas som en hjälp att upptäcka just det här fornlämningsområdet men kan också användas som utgångspunkt för en mer allmän lektion om forntid och arkeologi. Till platsen finns en app framtagen som kan användas tillsammans med lärarhandledningen. Handledningen ger många förslag på frågor, arbetsuppgifter och diskussionsämnen som kan användas både på plats i området eller i klassrummet.

Bakgrund

Råsvalslund är ett fornlämningsområde från vikingatiden som ligger vid sjön Råsvalen i Guldsmedshyttan, 15 km norr om Lindesberg. Man kan besöka området och det finns skyltar som berättar om platsens spännande historia.

KOPPLING TILL LÄROPLANEN, LGR 22:

För åk 1-3

Samhällsorienterande ämnen:

 • Några utmärkande drag i närområdets natur- och kulturlandskap. Spår av den senaste istiden.
 • Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt förändrade levnadsvillkor i samband med övergången till jordbruk.
 • Norden befolkas. Människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, bronsålder och järnålder.

Naturorienterande ämnen:

 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg

För åk 4-6

Historia:

 • Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor och medeltidens handelssystem.
 • Statsbildning och kristendomens etablerande i Norden samt konsekvenser av dessa förändringar.
 • Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under tidsperioden.
 • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Biologi:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Geografi:

 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.

Digitalt skolmaterial

Lärarhandledning (Pdf, 10.8 MB)

Ladda nerÖppnas i nytt fönster.