SLÖJDPROJEKT

Kultursommarjobb- slöjd

Fyra ungdomar jobbar med trä.

Under tre veckor under sommaren erbjuder vi 10 ungdomar att jobba som slöjdare. Det är en del av Region Örebro läns feriepraktik som kulturkonsulenterna inom Örebro län ordnar.

Inom slöjden får ungdomarna ett uppdrag att utföra för varje år. 2019 är det femte året som Örebro läns museum och hemslöjdskonsulenterna har erbjudit Kulturferiepraktik med slöjdinriktning.

Bild från slöjdutställning på Örebro läns museum.

Kulturella och kreativa händer i Mälardalen

Fem län har samarbetat under 2014-2015 i en förstudie som undersökt och kartlagt vilka behov slöjdare, konsthantverkare och närliggande yrkesutövare har för att kunna utvecklas i sina företag.

Omslöjd – När samlat möter nytt (2017-2018)

Bild från slöjdutställning på Örebro läns museum.

Utställningen OMSLÖJD (2017-2018) – När samlat möter nytt, var ett resultat av slöjdprojektet Lika Unika som var ett samarbete mellan Örebro läns museum och Örebro läns slöjdförening. Ett tjugotal slöjdare inspirerades av ett trettiotal föremål från museets samlingar för att sedan göra egna tolkningar till föremål. Föremålen från museets samlingar visades tillsammans med slöjdarnas nyskapade föremål samt texter med tankar och känslor som uppstod i mötet mellan historia och nyskapande.

Se bilder från utställningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Slöjdkunskaper som säljer

Under 2012-2013 bedrevs projektet Slöjdkunskaper som säljer i samarbete med Sörmlands, Västmanlands och Stockholms län. Syftet var att stärka slöjdföretagare som vill utveckla sina verksamheter genom utbildning och nätverkande.