Samlingar

Foto: Örebro Kuriren/Örebro läns museum

Bibliotek

Museets referensbibliotek innehåller litteratur inriktad på kulturhistoriska ämnen från Örebro län. Hos oss kan du till exempel hitta privatpublicerad lokalhistorisk litteratur, sådan som annars kan vara svår att få tag på. Böckerna kan inte lånas hem, men kan läsas på plats.

Du kan själv söka i museets biblioteksdatabas Länk till annan webbplats. här.

Boka tid för att besöka vårt bibliotek genom att skicka en e-post till info@olm.se För att säkerställa att vi kan ta emot dig ber vi dig ha god framförhållning.

Arkiv

Museets arkiv innehåller handlingar från föreningar, företag, gårdar och privatpersoner. Här finns allt från ritningar och kartor, trycksaker och medeltida dokument till person- och släktarkiv. Museet har också ett topografiskt arkiv rörande kulturminnesvården och arkeologi från hela Örebro län.

Om du vill besöka vårt arkiv måste du boka tid i förväg. Skicka en e-post till info@olm.se.  För att säkerställa att vi kan ta emot dig ber vi dig ha god framförhållning.
För avgifter, se prislistan.

FOTO

I våra samlingar finns över 2 miljoner foton. De äldsta bilderna är från 1850-talet och samlingen byggs på kontinuerligt med nutida och äldre fotografier.

Digitalt museum Länk till annan webbplats. kan du hitta många av våra digitaliserade fotosamlingar. Museet uppdaterar kontinuerligt databasen med fotografier från Örebro läns museums samlingar.

Har du frågor om våra fotosamlingar, skicka en e-post till info@olm.se. 

BILDBESTÄLLNING

Örebro läns museum förvaltar över 2 miljoner fotografier. Du kan själv söka på Digitalt museum Länk till annan webbplats.

Gällande användning av Örebro läns museum fotografier måste du ta hänsyn till upphovsrätt och licens-märkningar. Har du frågor skicka en e-post till info@olm.se. 

Om du vill använda Örebro läns museums bilder eller beställa bilder hanteras detta enligt prislista.

Regler vid publicering

Fotografens namn samt Örebro läns museum ska anges i anslutning till publicerad bild eller separat bildförteckning. Vid publicering av konstverk ska konstnärens namn uppges.

Bilden får inte användas i syfte som kan verka kränkande för upphovsmannen eller avbildad person eller ändras på ett för upphovsmannen kränkande sätt.

Du ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd från upphovsman eller upphovsrättsinnehavare för t.ex. alla typer av avbildade konstnärliga verk.

Örebro läns museum önskar ett exemplar av publikationen vilken oftast inkluderas i museets bibliotek eller arkivsamling. Publikationen skickas per post till Örebro läns museum, Kaserngården 6, 703 65 Örebro.

Enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som är igenkännlig på bild ge samtycke till reklamanvändning. Ansvaret för detta vilar på den som publicerar bilden.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729; 2005:359; 2005:360) samt dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar ytterligare användning och publicering av bild och personuppgifter.