VId Besök i samlngarna

Vid intresse att besöka museets magasin, bibliotek och arkiv måste du kontakta oss i god tid före. Besök är endast möjliga, efter överenskommelse.

Besöksregler

 • Enbart förbokade besök - boka på info@olm.se
 • När du bokar ditt besök, meddela önskat datum, ungefärlig tidsåtgång samt vad du vill studera.
 • För vissa besök tar vi en kostnad, innan du bokar, se vår prislista

Det här gäller under ett besök:

 • Ytterkläder och väskor lämnas på anvisad plats.
 • Medhavd mat och dryck intas i lunchrummet.
 • Materialet tas fram från föremålsmagasin och arkivrum av museets personal till en skild arbetsplats. Personalen ger instruktioner rörande hantering.
 • Ingen åverkan får göras på materialet, såsom egen märkning eller provtagning utan tillstånd.
 • Vid hantering av samlingar används handskar, som museet tillhandahåller.
 • Besök inne i föremålsmagasin och arkivrum sker endast i undantagsfall.
 • Penna, papper och dator får tas med till arbetsplatsen.
 • Det går bra att fotografera föremålen för eget bruk. Undandtaget är museets konstsamling. Fotografering av Örebro läns museums konstsamling utförs enbart av museets personal. Separat prislista finns för denna tjänst.
 • Flytta ej föremål mellan lådor eller askar. Eventuella etiketter och annan märkning ska medfölja materialet.
 • Vid begäran uppvisas giltig fotolegitimation.