leaderprojekt besöksnäring

Kunskapen om och sättet att leva på landsbygden intresserar allt fler människor. Vi behöver alla lära oss ett mer hållbart sätt att leva på. Genom att erbjuda alternativ till flygresor och semester utomlands kan vi hjälpa till att minska miljöpåverkan och även öka jobbmöjligheterna i vårt område. Vårt län har ett rikt kulturarv och många sevärda besöksmål och intressanta platser som kan locka många besökare. Om platserna paketeras attraktivt kan besökarna bli ännu fler.

Örebro läns museum har med hjälp av Leader Mellansjölandetlänk till annan webbplats inlett en förstudie för att undersöka möjligheter och intresse för att länka samman aktörer. I dialog med ideella föreningar, besöksmål och företagare med kulturarv som resurs, ska innehållet i de berättelser och aktiviteter som redan finns, utvecklas. Det långsiktiga målet är att stärka varandra för att på sikt göra platser och områden ännu mer attraktiva för besökare och öka bredden på utbudet.

Personal vid Porla brunn i början av 1900-talet. Foto från länsmuseets bildsamlingar.

”När nya perspektiv på välkända platser och händelser tas fram, kan de bredda målgruppen och främja bruket av kulturarv och kulturlandskap” säger Birgitta Elfström, projektledare för förstudien.

”Jag tror att vi tillsammans med aktörerna kommer att hitta nya berättelser, som knyter an till dagens samhällsfrågor. Det finns en mängd olika aktörer som sitter på fantastiskt stor kunskap och fakta kring sina platser. Det kan handla om kunskap om traditionella tekniker, fossilfria metoder för till exempel mathantering, textil, hantverk och småskaligt jord- och skogsbruk.”

I förstudien genomförs tre nätverksträffar under hösten 2019 och många mindre aktörer är redan aktiva och intresserade. Syftet med träffarna är att inspirera de tilltänkta aktörerna samt att kartlägga intresset och behoven. Tanken är att det sedan ska bli ett flerårigt projekt som i förlängningen kan permanentas.


Vi vill gärna ha era åsikter och idéer om vi tänker rätt! Vi har satt samman 10 frågor i en enkät som vi ber er svara på, det tar bara några minuter.

Klicka Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att komma till enkäten!

Kontakt: Birgitta Elfström 070-787 94 48