Mer Än Sten!

Möt landskap, konst och slöjd på Ässundet

Välkommen till Ässundets sommarcafé den 7–28 augusti!
Lär dig om stenar i landskapet, möt en skulptör, träffa en lajvare som visar slöjd eller lägg en trojaborg.

Vårt program på Ässundet innehåller lite av den rika historia som finns omkring oss. Vi hoppas att det kommer att få alla er som deltar att vilja veta mer, vilja påverka beslut och vilja att hela landskapet räknas, inte bara delarna.

Tryck på den röda knappen för att se hela programmet! Alla aktiviteter är gratis.

 

Res med båt till Ässundet

M/F Sirena går från Hamnplan i Örebro varje söndag från den 7 augusti
Avresa Hamnplan kl 9.30, åter från Ässundet kl 14.30.

Extraturer
Fredag 12 & 19 augusti
Avresa: Naturens Hus kl 10.15
Återresa från Ässundet kl 15.30

Båtbiljetter bokning
Boka dina biljetter 24 timmar i förväg genom att mejla boka@mfsirena.se.
Ange vid bokning:

 • För- och efternamn på den som bokar.
 • Totalt antal vuxna/barn.
 • Datum för avgång.
 • Plats för påstigning.

Pris: 60 kr för vuxen, ett barn under 5 år följer med gratis/vuxen.
Övriga dagar båtresa; bokning och tidtabell på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Hitta till Ässundet med bil från Örebro
Kör E18/E20 mot Stockholm. Vid avfart Skölv sväng av och följ skyltar mot Ässundet.

Skulptör Jelena

Bildhuggare Basem Zammam

Medverkande

 • Jelena är konstnär. Här har hon arbetat med Ekebergsmarmor från Glanshammar. Hon har gjort ett konstverk på sommarens OpenArt Länk till annan webbplats.. Här på Ässundet hittar du hennes verk Slut Cirkeln vid grillplatsen. Jelena håller också workshops för alla som vill utifrån sitt konstverk.

 • John Tarkkanen är geolog och leder vandringar där han berättar om stenar, bergarter och jordklotets historia.

 • Mia Geijer är antikvarie på Länsstyrelsen och berättar om det herrgårdslandskap som gjort att Sverige valt ut Skävesund som riksintressant.

 • Moa Råhlander är arkeolog och är specialiserad på gamla glaspärlor. Du får se henne tillverka pärlor, höra om varifrån glaset kom och se kopior på pärlor arkeologerna hittat i trakten.

 • Stefan Gullberg driver en firma som restaurerar stenarbeten i gamla kyrkor, husfasader och byggnadsdetaljer. Stefan berättar om hur du gör för att ta hand om sten i hus och trädgård, och hur de som restaurerar sten arbetar.

 • Birgitta Johansen är arkeolog och chef för Örebro länsmuseum. Hon berättar om en speciell tid i Närkes historia. När stenen förvandlades till järn av kunniga bergsmän och skapade en Boom i bergslagen.

 • Lars H Johansson är ornitolog och lantbrukare från Hopajola naturvärnet. Han visar de speciella biotoperna som kommer sig av kontinuerligt bete, Hjälmarsänkningen och rullstensåsen.
 • Lars Peterson är hemslöjdskonsulent på Örebro läns museum. Lars är särskilt intresserad av gamla mönster och former. Han visar oss hur det går till att lägga en stenlabyrint som kallas trojaborg. Ta med ordentliga skor till den här programpunkten.
 • Basem Zammam är bildhuggare. Han visar och berättar om hur det går till att göra fina detaljer så som lena kinder och uttrycksfulla ögon i sten.
 • Emma Svensson är byggnadssnickare och lajvare och visar tillsammans med Isabella Grimmer gamla tiders hantverk med material från landskapet Du får också prova att spinna garn på en slända med en sten som tyngd och annat spännande som folket här i Skävesund kunde göra på medeltiden.
 • Martin Rundqvist är arkeolog vid Örebro läns museum och berättar om den spännande förhistorien på Skävesund och Hjälmarens stränder.

Landskapet är viktigt! Det är allt som omger oss, resultatet av en lång geologisk historia och en kort mänsklig. Varför ser det ut som det gör? Vad kan vi berätta om de spår som är mer eller mindre synliga? Varifrån kommer all sten och hur kunde människorna odla här, före traktorns tid?

Projektledare Birgitta Elfström från Örebro läns museum är på plats från
kl 11.00 till kl 16.00 varje onsdag till söndag från invigningen den 7 augusti till den sista dagen den 28 augusti. Hon berättar om kulturlandskapet och pratar sten och land med besökarna.

Här finns program med tider och datum. Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Alla aktiviteter är gratis!

Projektet är en del av museets Landskapsobservatorium och genomförs med stöd av Gustav S O Svenssons och Elsa Sternhammar-Svenssons fond, Landsbygdsnämnden Örebro kommun
och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Övriga samarbetsparter är Open Art, hembygdsföreningen Sockenmagasinet, Länsstyrelsen Örebro län och Samverkarna i Glanshammarsbygden.