Vi erbjuder

Rådgivning
Har du frågor om ditt hus? Funderar på färgsättning, olika material eller metoder? Behöver du/ni hjälp att hitta hantverkare? Vi erbjuder byggnadsantikvarisk rådgivning via telefon, e-post eller på plats, anpassat efter ditt behov. Enklast är att kontakta oss via e-post. Bifoga gärna några bilder samt kontaktuppgifter så svarar vi dig så fort vi har möjlighet. Rådgivning via telefon och e-post kostar ingenting.
Våra bebyggelseantikvarier finns här

Önskar du att vi gör ett besök på plats för en mer ingående rådgivning? Många gånger är det lättare att både ställa och svara på frågor när man är på plats. Vi kommer gärna ut till dig på besök. Ett besök tar ca 1-2 timmar. Då svarar vi på de frågor du har och berättar vad vi kan om ditt hus. En enklare arkivsökning i våra arkiv ingår också i priset.

Omslagsbild för tryckt folder.
Omslagsbild för tryckt folder.

Antikvarisk medverkan
Har du en byggnad eller anläggning som kräver antikvarisk medverkan vid åtgärder? Länsstyrelsen ställer ofta krav på att antikvariskt sakkunnig/expert deltar vid renovering, restaurering eller annan förändring av skyddad bebyggelse och kulturmiljöer. Vi har mångårig vana och erfarenhet av att medverka vid denna typ av projekt. Vi har deltagit i allt från mindre arbeten, som till exempel takomläggningar, till större restaurerings- och renoveringsarbeten på Örebro slott och i flera av länets kyrkor.
Här är några exempel på antikvarisk medverkan.

Byggnadsritning

Vård- och underhållsplaner
Vi utför vård - och underhållsplaner utifrån objektets kulturhistoriska värde. Uppdraget utformas och diskuteras fram i samverkan med uppdragsgivaren för att hitta rätt nivå och för att passa syftet. Det kulturhistoriska värdet står alltid i fokus.

Antikvarisk kontroll, certifierat sakkunniga enligt KUL
Museet erbjuder antikvariska tjänster av certifierade sakkunniga avseende kulturvärden enligt plan och bygglagen, KUL 2.

Förundersökningar och utredningar
Står din fastighet inför förändringar? Ska du bygga om eller till? Måla om? Vi utför byggnadsantikvariska- eller kulturmiljöutredningar och förundersökningar för att peka på vad som gör din byggnad kulturhistoriskt värdefullt. Det framtagna materialet kan sedan användas som underlag i det fortsatta arbetet eller vid tillstånds- och bidragsansökningar samt vid bygglovsärenden.

Uppdraget utformas och diskuteras fram i samverkan med uppdragsgivaren för att hitta rätt nivå och för att passa syftet.

En förundersökning eller utredning lönar sig oftast i längden. De gör att byggnaden eller miljön kan bibehålla sitt kulturhistoriska värde och karaktär.

Inventeringar och dokumentationer
Vi utför byggnadsantikvariska eller kulturmiljöinventeringar och dokumentationer på uppdrag. Det kan gälla allt från enklare dokumentationer av en byggnad till större inventeringar av kyrkogårdar eller mer omfattande stadsbebyggelse och miljöer.

Uppdraget utformas och diskuteras fram i samverkan med uppdragsgivaren för att hitta rätt nivå och för att passa syftet. Det kulturhistoriska värdet står alltid i fokus.

 

Trappa
Omläggning av vasstak på mindre byggnad.

Föreläsningar
Vill ni lära er mer? Vi kommer gärna och föreläser hos er! Hör av er för att diskutera fram ämne.

Exempel på teman:

  • Kyrkogården berättar
  • Fönster och glasets historia
  • Medeltida taklag
  • Kyrkogårdsvandringar på de kyrkogårdar vi inventerat
  • Byggnadsvård