fler projekt...

Modernismen i Bergslagens kyrkor, Västerås stift

Fellingsbro


I länet, den del som ligger i Västerås stift, finns få kyrkor uppförda under modernismen, ca 1930-1980. Däremot genomfördes några restaureringar under perioden, varav vissa, av mycket framträdande arkitekter. På uppdrag av Västerås stift har vi inventerat och karakteriserat dessa restaureringar där vi lyfter fram det kulturhistoriska värdet. Rapporterna utgör ett underlag och hjälp till församlingarna i deras fortsatta förvaltning av kyrkorna. Länk till rapporten.

 

Gjutjärn

Gjutjärnet på Bergslagens kyrkogårdar, Västerås stift
Järnet har i många hundra år haft en viktig och central roll i Bergslagen. På kyrkogårdarna finns stora gravhällar från 1600-talet men också kors från så sent som 1900-talets mitt. Kyrkogårdarna och i detta fall gravvårdarna av gjutjärn berättar om samhällets utveckling, om människorna som levt och verkat i trakten, om de sociala förhållandena och om olika tiders mode och ideal. De berättar inte bara om människorna de är resta över utan också om hantverkaren bakom gravvården och om hur tillverkningen gått till.

På uppdrag av Västerås stift har vi inventerat de gravvårdar av gjutjärn som finns på Bergslagens kyrkor samt vilka skador och lämpliga åtgärder som finns. Rapporten utgör ett underlag och hjälp till församlingarna i deras fortsatta förvaltning av dessa gravvårdar.
Rapport Gravvårdar av gjutjärn Bergslagens kontrakt Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.2 MB)

 

Örebro slott
Örebro läns museum brukar vara delaktiga som antikvarisk medverkan vid renoveringar på Örebro slott. Slottstornen har etappvis fått ny vattenavrinning och skiffertaken har lagts om, renovering av Kungens sovrum samt installation av ny undercentral och tillgänglig görande av källaren.

Sydöstra tornet, Örebro slott