Fönsterrenoveringens dag

Den 30 maj i år går Sveriges första Fönsterrenoveringens dag av stapeln!

Värdet och kvaliteten på äldre fönster är okänt för många. Varje dag ersätts vackra gamla fönster av högsta kvalitet helt i onödan. De ersätts ofta med moderna fönster som inte sällan är tillverkade av material med kort livslängd – eller rent av material som inte går att underhålla, till skada för både natur- och kulturmiljö.

Fönsterrennoveringens dag 2018

Foto: Susanne Dyringe Elle, Byggnadsvårdsföreningen

Skälen att bevara och vårda sina träfönster är flera, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Fönsterrenovering innebär minsta möjliga resursförbrukning, bygger på kretsloppsvänliga material, skapar arbetstillfällen och är dessutom en privatekonomiskt god affär. Välbevarade originalfönster är eftertraktade detaljer på bostadsmarknaden och höjer värdet på ditt hus.

Ett vanligt argument för fönsterbyte är bättre energieffektivitet, ett annat är det underhållsfria materialet. Men underhållsfria material är per definition svåra att underhålla och behöver till slut bytas ut och slängas på tippen, inte sällan innan själva energieffektiviseringen har lönat sig. Även Energimyndigheten föreslår att man istället för fönsterbyte kan renovera sina fönster och få en bättre energihushållning genom att sätta in LE-glas i innerbågen. - Det kan verka klimatsmart att byta fönster, men hur resurssnålt är det egentligen att slänga fönster som fortfarande går att underhålla och använda.

Bevarade originalfönster betyder mycket för upplevelsen av en byggnad. Fönstrens stil ger huset dess historiska identitet och en ovarsam renovering kan innebära att själ och karaktär helt går förlorade. Det kulturhistoriska och estetiska värdet av att renovera sina fönster är också två centrala inriktningar för Fönsterrenoveringens dag.

Bakom initiativet står Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet.

Mer information om dagen finns på www.fonsterrenoveringensdag.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

#FÖNSTERRENOVERINGENSDAG