SERVICE OCH TJÄNSTER 

Länsmuseets tjänstemän är experter som vill svara på frågor och ge den bästa servicen!

Kontakta oss om du har frågor om våra samlingar. Vi utgör också en kunskapsresurs inom områden som slöjd, arkeologi och byggnadsvård.Länsmuseet ger också service och råd till länets hembygdsrörelse genom vår hembygdskonsulent.

Byggnadsvård

Läs mer

Slöjd

Läs mer

Arkeologi

Läs mer

Hembygd

Lanskapsobservatorium

Läs mer

Samlingar

Läs mer