Ett ekosystem för alla

Hand som håller tre musslor.

Bildkälla: Mr Kim/ cc commons

28 november 2017

Debatten om de kulturhistoriska dammarnas framtid har tidvis varit het i Örebro län. På ena sidan finns de som vill rädda hotade arter, på andra sidan de som valt att bo och verka vid sjöar och vattendrag som kan komma att försvinna om dammarna rivs. Varför får inte alla plats?

Örebro läns museum vill fortsätta diskussionen om kulturen i naturen. Hur finner vi ett gemensamt förhållningssätt där alla arter, fiskar, musslor och människor får leva och trivas? I en tid när urbaniseringen går med rasande fart bör vi kanske slå vakt om de kulturella platser som är attraktiva boendemiljöer och platser för människans utkomst på landet. I förlängningen handlar det inte bara om dammar och kalhyggen utan hela den förändring som ett varmare klimat kommer att föra med sig.

Lördagen den 2 december kl 13 bjuder Örebro länsmuseum in till ett aktuellt
samtal om relationen mellan natur och människa. Ska människor kunna bo i skog och glesbygd? På vilka villkor?

En grupp inbjudna personer närmar sig ämnet från olika håll. Fil dr Catarina
Karlsson kan bergsbrukets historia och varför det finns dammar och hyttor,
vägar och bruk. Professor Per Angelstam har ett tvärvetenskapligt sätt att
beskriva skogsbruket och naturvård i förhållande till brukarna Doktoranden
Gustav Stenseke har tittat på vem som har rätt att tala för vem med ett juridiskt
perspektiv, keramikern och kaféägaren Moa Rudebert vet hur det är att driva en småskalig besöks-verksamhet i en hotad kulturmiljö och ekofilosof Henrik
Hallgren ägnar sin tid åt att utforska samspelet mellan människa och natur och
att undervisa i ekopsykologi.

Birgitta Elfström, antikvarie och filmare, leder samtalet och ger gott om
utrymme till publikens frågor, erfarenheter och reflektioner.

Kontakt Örebro läns museum
Birgitta Elfström, moderator och projektledare 070-787 94 48
Elinor Magnérus, enhetschef, kunskapsenheten 019-602 87 96

Pressmeddelanden

 • Hand som håller tre musslor.

  Ett ekosystem för alla

  Debatten om de kulturhistoriska dammarnas framtid har tidvis varit het i Örebro län. På ena sidan finns de som vill rädda hotade arter, på andra sidan de som valt att bo och verka vid sjöar och vattendrag som kan komma att försvinna om dammarna rivs. Varför får inte alla plats?
 • Svartvit bild. Två barn och en jultomte sitter vid en julgran

  julens traditioner

  – ett föredrag i 24 steg.
  När ska fisken lutas? Hur hänger själva advent egentligen ihop med seden att dricka glögg? Och måste knäcken vara så seg? Lugn! Länsmuseet reder ut alla frågor om hur julen firas. Svaret är väl att det mesta är rätt ok – det finns inte så många rätt och fel. Och bakgrunden till hur dagens traditioner ser ut hittar vi i vår historia.
 • Fasad av länsmuseet i slottsparkens höstlfärger

  Örebro läns museum renoveras

  Museibyggnaden i Slottsparken har under en längre tid varit i behov av renovering. Framförallt har det varit problem med taken, vilket lett till läckage och fuktskador i ett par av utställningssalarna och kontoren. Många av de glaspartier och stora fönster som ger byggnaden sin särskilda karaktär är också i behov av vård.
 • Fotokonst föreställande en man iklädd kläder i traditionella samiska färger

  Full fart framåt på länsmuseet

  Nu finns det åter mycket att se på Örebro läns museum. Alla salar på museet är igen fyllda med utställningar. Utställningarna - bjuder på stor variation men flera av dem har också gemensamma nämnare – just nu på temat gemenskaper och människovärde.

arkiv pressmeddelanden