Örebro läns museum renoveras

Fasad av länsmuseet i slottsparkens höstlfärger

10 november 2017

Museibyggnaden i Slottsparken har under en längre tid varit i behov av renovering. Framförallt har det varit problem med taken, vilket lett till läckage och fuktskador i ett par av utställningssalarna och kontoren. Många av de glaspartier och stora fönster som ger byggnaden sin särskilda karaktär är också i behov av vård.

Fastighetsägaren Regionfastigheter vill också genomföra energisparande åtgärder såsom installera nya värme- och belysningssystem. Vidare omfattas entréfunktion, ventilationssystem, takfönster (lanterninerna) och brandlarm av renoveringen. Styrelsen och museiledningen hoppas också på att säkerhetsklassningen ska förbättras så att museet i framtiden ska kunna visa värdefulla och känsliga föremål från andra museers samlingar. Länsmuseibyggnaden uppfördes i början på 1960-talet och är ett byggnadsminne vilket innebär att särskild hänsyn kommer att tas till
husets värden och kvalitéer så att de bibehålls vid renoveringen.

Renoveringen är så pass omfattande att museets styrelse har fattat beslut om
att museet måste hållas stängt under en tid. Detta för att processen ska
genomföras så effektivt och snabbt som möjligt, samt för besökarnas bästa och
säkerhets- och arbetsmiljöskäl. Än har inte någon exakt tidplan fastslagits men
med stor sannolikhet kommer byggstarten ske någon gång under andra halvan av 2018. Under stängningstiden kommer museet att ägna sig åt publika aktiviter på andra platser runt om i länet.

 – Länsmuseet lämnar tillfälligt lokalerna på Engelbrektsgatan 3, vi vet inte hur lång tid det kommer att ta, kanske ett år, berättar styrelsens ordförande Hans Karlsson. Men museet kommer inte stänga ner den publika verksamheten, tvärt om – vi kommer att synas med pedagogisk verksamhet och utställningar i andra delar av länet, på våra filialer och på Örebro slott fortsätter Hans Karlsson. Det kommer också ske förberedelser för utställningar med planerad invigning i samband med en stor nyöppning av museet. Beslutet om renovering är mer än välkommet, nu har vi chansen att börja om lite från början med nyrustade utställningslokaler anpassade efter nutidens krav på teknik, tillgänglighet och säkerhet.

Pressmeddelanden

 • Hand som håller tre musslor.

  Ett ekosystem för alla

  Debatten om de kulturhistoriska dammarnas framtid har tidvis varit het i Örebro län. På ena sidan finns de som vill rädda hotade arter, på andra sidan de som valt att bo och verka vid sjöar och vattendrag som kan komma att försvinna om dammarna rivs. Varför får inte alla plats?
 • Svartvit bild. Två barn och en jultomte sitter vid en julgran

  julens traditioner

  – ett föredrag i 24 steg.
  När ska fisken lutas? Hur hänger själva advent egentligen ihop med seden att dricka glögg? Och måste knäcken vara så seg? Lugn! Länsmuseet reder ut alla frågor om hur julen firas. Svaret är väl att det mesta är rätt ok – det finns inte så många rätt och fel. Och bakgrunden till hur dagens traditioner ser ut hittar vi i vår historia.
 • Fasad av länsmuseet i slottsparkens höstlfärger

  Örebro läns museum renoveras

  Museibyggnaden i Slottsparken har under en längre tid varit i behov av renovering. Framförallt har det varit problem med taken, vilket lett till läckage och fuktskador i ett par av utställningssalarna och kontoren. Många av de glaspartier och stora fönster som ger byggnaden sin särskilda karaktär är också i behov av vård.
 • Fotokonst föreställande en man iklädd kläder i traditionella samiska färger

  Full fart framåt på länsmuseet

  Nu finns det åter mycket att se på Örebro läns museum. Alla salar på museet är igen fyllda med utställningar. Utställningarna - bjuder på stor variation men flera av dem har också gemensamma nämnare – just nu på temat gemenskaper och människovärde.

arkiv pressmeddelanden