Full fart framåt på länsmuseet

Fotokonst föreställande en man iklädd kläder i traditionella samiska färger

17 oktober 2017

Nu finns det åter mycket att se på Örebro läns museum. Alla salar på museet är igen fyllda med utställningar. Utställningarna - bjuder på stor variation men flera av dem har också gemensamma nämnare – just nu på temat gemenskaper och människovärde.

Örebro läns museum strävar efter att lyfta samtidens frågeställningar där det bränner till. Samhällsrelevanta och aktuella frågor undersöks med hjälp av kulturarv och konst. Vi tycker det är viktigt att tala om både det goda och det problematiska i våra gemenskaper och vem som får höra till. Vad är svensk identitet och hur skapas den.  Oron för att skillnaderna mellan oss som bor i Sverige ökar påtalas från olika håll. Segregation och ökade ekonomiska och sociala klyftor är ett av vårt moderna samhälles största problem. I oron och rädslan finns en risk för att människor dras isär. Att vi delar in oss i vi och dom. Människor har hamnar utanför samhälle och gemenskap och denna utveckling verkar fortsätta.

Vi vill visa och berätta om människors olika synsätt i olika tider men också i samma tid. Våra tillfälliga utställningar Innanför och utanför, Jag, gråterskan och Alla människor! ger alla olika bilder och infallsvinklar på samma tema. Hur ser vår bild av den andre och oss själva ut? Hur vida är våra gemenskaper? Med våra samlingar av konst och kulturhistoria som redskap skapar vi förutsättningar för dialog och samtal.

I utställningen Innanför och utanför möter besökaren verk ur museets konstsamling som på ett eller annat sätt handlar om frågor kring att få vara med eller att vara utanför. Vi visar bl.a. Peter Johanssons verk som ger en speciell klangbotten till Nordiska motståndsrörelsens marsch och motdemonstrationerna i Göteborg för bara några veckor sedan. Vem får vara med och varför? Vad berättar den här konsten om våra funderingar kring ensamhet och gemenskap? Varför ska inte alla få vara med? Denna utställning fångar upp och utvecklar ett av de teman som återfinns i en av museets basutställningar - Jag tror jag vet.

Frågan kring nationell identitet är aktuell i vårt tema kring sverigefinskt kulturarv som vi arbetar med, bland annat för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum. Utställningen Jag gråterskan - med rötter i Karelen handlar om hur man bär på sin familjs historia vid flykt/migration. Hur många generationer, på vilka sätt yttrar det sig, vad lämnar man först, sist? Konstnären Rita Pyy använder sin egen familjs biografi i varje verk.

Utställningen Alla människor! vänder sig till mellanstadiet och är producerad av Forum för levande historia. Den handlar om att de mänskliga rättigheterna berör alla oavsett var man bor i världen. Vi ska inte ta rättigheterna för givna utan vi behöver ständigt diskutera - och försvara dem. Genom ett historiskt perspektiv får vi lära oss hur de mänskliga rättigheterna kom till och vad som kan hända om vi inte står upp för dem.

Den 1 november kl 18.30 visas museet av museichef Birgitta Johansen och enhetschef Marcus Drotz. I samtal med varandra och besökarna kommer de att guida genom de aktuella utställningarna. De kommer också att berätta om museets framtidsplaner kring pedagogik, familjeverksamhet och nya utställningssatsningar, på museet, på Örebro slott och på andra plattformar.


KONTAKT ÖREBRO LÄNS MUSEUM
Birgitta Johansen, museichef tel. 019-602 87 01
Marcus Drotz, enhetschef publikenheten tel. 019-602 87 05

Pressmeddelanden

 • Hand som håller tre musslor.

  Ett ekosystem för alla

  Debatten om de kulturhistoriska dammarnas framtid har tidvis varit het i Örebro län. På ena sidan finns de som vill rädda hotade arter, på andra sidan de som valt att bo och verka vid sjöar och vattendrag som kan komma att försvinna om dammarna rivs. Varför får inte alla plats?
 • Svartvit bild. Två barn och en jultomte sitter vid en julgran

  julens traditioner

  – ett föredrag i 24 steg.
  När ska fisken lutas? Hur hänger själva advent egentligen ihop med seden att dricka glögg? Och måste knäcken vara så seg? Lugn! Länsmuseet reder ut alla frågor om hur julen firas. Svaret är väl att det mesta är rätt ok – det finns inte så många rätt och fel. Och bakgrunden till hur dagens traditioner ser ut hittar vi i vår historia.
 • Fasad av länsmuseet i slottsparkens höstlfärger

  Örebro läns museum renoveras

  Museibyggnaden i Slottsparken har under en längre tid varit i behov av renovering. Framförallt har det varit problem med taken, vilket lett till läckage och fuktskador i ett par av utställningssalarna och kontoren. Många av de glaspartier och stora fönster som ger byggnaden sin särskilda karaktär är också i behov av vård.
 • Fotokonst föreställande en man iklädd kläder i traditionella samiska färger

  Full fart framåt på länsmuseet

  Nu finns det åter mycket att se på Örebro läns museum. Alla salar på museet är igen fyllda med utställningar. Utställningarna - bjuder på stor variation men flera av dem har också gemensamma nämnare – just nu på temat gemenskaper och människovärde.

arkiv pressmeddelanden