jag gråterskan – med rötter i karelen

Mallbild

27 september 2017

Hur bär man på sin familjs historia vid flykt/migration? Hur många generationer, på vilka sätt yttrar det sig, vad lämnar man först, sist? Utställningen Jag gråterskan – med rötter i Karelen är en konstutställning med örebrokonstnären Rita Pyy som invigs på Örebro läns museum lördag 30 september.

 Under hösten arbetar länsmuseet med tema Sverigefinskt kulturarv. Vi vill visa olika bilder av finländare i Sverige och ge en djupare bild av relationen mellan Sverige och Finland. På så sätt kan man behandla ämne som migration och integration och sätta dem i ett större perspektiv. Utställningen är en del av firandet av Finlands 100-årsfirande som själv-ständig nation och genomförs i samarbete med Arkiv-Centrum Örebro län, Örebro kommun och Region Örebro län.


Rita Pyy är född i Sonkajärvi i Finland 1952. Hon kom till Stockholm på 1970-talet och utbildade sig till konstnär. Med utställningen Jag Gråterskan – med rötter i Karelen tar hon sig an sin egen släkts historia, med utgångs-punkt i Karelen. Av de människor som tvingades fly från Karelen till övriga Finland har ett stort antal sedan emigrerat till Sverige. De själva, eller numera deras barn och barn-barn, bär liksom Rita Pyy på den karelska historien och arvet. Trots att de kanske aldrig satt sin fot i Karelen.


Ritas Pyy berättar själv om bakgrunden till utställningen:”Jag, gråterskan är en rumslig installation som återkallar och aktualiserar ett smärtsamt avsnitt i Finlands historia under andra världskriget. Förlusten av Karelen till Ryssland innebar att 10 % av landets yta försvann och sammanlagt 430000 interna flyktingar spreds ut över landets nya gränser.
Materialet i installationen är en samman-blandning av vad jag kallar för inre och yttre biografi. Den yttre grundar sig på konkreta fakta och verkliga händelser. Den inre däremot har med ens föreställningsvärld och tankebild att göra. Som andra generationens karelare är bilden av Karelen för min till stora delar just en abstraktion i min tankevärld. Genom konsten blandar jag mig i släktens historia, flyttar den in i samtiden för att infoga i min biografi. I mina arbeten strävar jag efter att eliminera skiljelinjen mellan olika tider.”

Invigning: Den 30 september kl.12.00.
Invigningstal av Torgny Larsson, full-mäktigeordförande i Region Örebro län och Agneta Blom, fullmäktigeordförande i Örebro kommun.


KONTAKT ÖREBRO LÄNS MUSEUM


Kathrin Jakobsson, projektledare, 019-602 87 06 kathrin.jakobsson@olm.se


Maria Uddén, kommunikationschef
019-602 87 10,
maria.udden@olm.se 


 

 

 

 

 

 

 

 


 


    

 

 


 


 


 


 


Pressmeddelanden

 • Hand som håller tre musslor.

  Ett ekosystem för alla

  Debatten om de kulturhistoriska dammarnas framtid har tidvis varit het i Örebro län. På ena sidan finns de som vill rädda hotade arter, på andra sidan de som valt att bo och verka vid sjöar och vattendrag som kan komma att försvinna om dammarna rivs. Varför får inte alla plats?
 • Svartvit bild. Två barn och en jultomte sitter vid en julgran

  julens traditioner

  – ett föredrag i 24 steg.
  När ska fisken lutas? Hur hänger själva advent egentligen ihop med seden att dricka glögg? Och måste knäcken vara så seg? Lugn! Länsmuseet reder ut alla frågor om hur julen firas. Svaret är väl att det mesta är rätt ok – det finns inte så många rätt och fel. Och bakgrunden till hur dagens traditioner ser ut hittar vi i vår historia.
 • Fasad av länsmuseet i slottsparkens höstlfärger

  Örebro läns museum renoveras

  Museibyggnaden i Slottsparken har under en längre tid varit i behov av renovering. Framförallt har det varit problem med taken, vilket lett till läckage och fuktskador i ett par av utställningssalarna och kontoren. Många av de glaspartier och stora fönster som ger byggnaden sin särskilda karaktär är också i behov av vård.
 • Fotokonst föreställande en man iklädd kläder i traditionella samiska färger

  Full fart framåt på länsmuseet

  Nu finns det åter mycket att se på Örebro läns museum. Alla salar på museet är igen fyllda med utställningar. Utställningarna - bjuder på stor variation men flera av dem har också gemensamma nämnare – just nu på temat gemenskaper och människovärde.

arkiv pressmeddelanden