pressvisning av alla människor

Mallbild

24 september 2017

Välkommen på pressvisning av utställningen ”Alla människor! – Om rättigheter och lika värde” på Örebro läns museum torsdag 28 september. Ett workshopskoncept om mänskliga
rättigheter riktat till lärare och elever i årskurs 4–6.

 


Utställningen Alla människor! handlar om de mänskliga rättigheterna, hur de kom till, vad de innebär och hur de påverkar våra liv idag. Utställningen ger eleverna också möjlighet att fundera över och formulera vad vi själva kan göra för alla människors lika värde. Med hjälp av dramatiserade och starka historiska berättelser får eleverna ta del av olika perspektiv på mänskliga rättigheter, som sedan kan ligga till grund för fortsatta diskussioner i klassrummet.

I utställningen tas skolklasser emot som arbetar under ledning av en pedagog.Eleverna får lyssna på ett ljuddrama, skapa egna miniutställningar och diskutera vad de själva kan göra för att verka för allas lika värde. I utställningen finns också en unik citatmaskin.

Utställningskonceptet Alla människor! är ämnesövergripande och följer skolans styrdokument vad gäller mänskliga rättigheter och arbetet med allas lika värde. Utställningen är producerad av Forum för levande historia i samarbete med Riksutställningar och Unga radioteatern.

 

Pressvisning anordnas torsdag 28 september kl. 11.00 på Örebro läns museum.

 

Medverkar gör Johanna Björck, pedagog och projektansvarig på länsmuseet, Åsa Thunström, pedagog vid Forum för levande historia samt Johan Perwe, pressansvarig på Forum för levande historia.

 

Kontakt Örebro läns museum:

Johanna Björck, intendent/pedagog
019-602 87 11

Kontakt forum för levande historia:

Johan Perwe, pressansvarig,
08-7238766, johan.perwe@levandehistoria.se
 


 


    

 

 


 


 


 


 


Pressmeddelanden

 • Hand som håller tre musslor.

  Ett ekosystem för alla

  Debatten om de kulturhistoriska dammarnas framtid har tidvis varit het i Örebro län. På ena sidan finns de som vill rädda hotade arter, på andra sidan de som valt att bo och verka vid sjöar och vattendrag som kan komma att försvinna om dammarna rivs. Varför får inte alla plats?
 • Svartvit bild. Två barn och en jultomte sitter vid en julgran

  julens traditioner

  – ett föredrag i 24 steg.
  När ska fisken lutas? Hur hänger själva advent egentligen ihop med seden att dricka glögg? Och måste knäcken vara så seg? Lugn! Länsmuseet reder ut alla frågor om hur julen firas. Svaret är väl att det mesta är rätt ok – det finns inte så många rätt och fel. Och bakgrunden till hur dagens traditioner ser ut hittar vi i vår historia.
 • Fasad av länsmuseet i slottsparkens höstlfärger

  Örebro läns museum renoveras

  Museibyggnaden i Slottsparken har under en längre tid varit i behov av renovering. Framförallt har det varit problem med taken, vilket lett till läckage och fuktskador i ett par av utställningssalarna och kontoren. Många av de glaspartier och stora fönster som ger byggnaden sin särskilda karaktär är också i behov av vård.
 • Fotokonst föreställande en man iklädd kläder i traditionella samiska färger

  Full fart framåt på länsmuseet

  Nu finns det åter mycket att se på Örebro läns museum. Alla salar på museet är igen fyllda med utställningar. Utställningarna - bjuder på stor variation men flera av dem har också gemensamma nämnare – just nu på temat gemenskaper och människovärde.

arkiv pressmeddelanden