arkeologidagen

Fältsökning med metalldetektorer vid Alm, St Mellösa. Foto Martin Edlund, ÖLM.

– sök i närkemyllan med metalldetektor.

Örebro läns museum genomför tillsammans med flera olika parter ett
metallsökarprojekt under sensommar och hösten 2017. Under arkeologidagen den 27 augusti inbjuds allmänheten, som en del i projektets publika del, att söka i jorden efter Närkes förhistoria med hjälp av metalldetektorer.

Metallsökarprojektet syftar främst till att nå ny kunskap om
fornfynd av metall i brukade åkermarksmiljöer. Likaså att nå ny kunskap om
metallförande fornlämningar och fyndplatser i marker som idag eller som
tidigare brukats som åkermark.
Ett annat syfte med projektet är att utveckla samverkan mellan den offentliga kulturmiljövården och det ideella organiserade föreningslivet.  Genom projektet kan ny kunskap byggas upp i samverkan mellan professionella och historieintresserade. Deltagarna får inom projektet möjlighet att vara delaktiga i forskningen genom arkeologisk metod, söka kunskap om historia och ges en förståelse och insyn i kulturarvets regelverk.

Projektet sker i samverkan mellan Örebro läns museum, Länsstyrelsen i Örebro län, Sveriges metallsökarförening och Riksantikvarie-ämbetet. Samverkan och medverkan kommer även att ske med flera lokala föreningar och markägare..

Metallsökarprojektet bjuder in allmänheten att prova att söka efter Närkes forntid och historia med hjälp av metalldetektor!

Plats: Stora Mellösa kyrka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Klockarjordens åkermark öster om kyrkan.

Arkeologidagen Länk till annan webbplats.arrangeras alltid sista söndagen i augusti, varje år, runt om i Sverige. Mer information om arkeologidagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Örebro läns musuem
Martin Edlund, arkeolog 
Tel: 019-602 87 75

Pressmeddelanden

 • Hand som håller tre musslor.

  Ett ekosystem för alla

  Debatten om de kulturhistoriska dammarnas framtid har tidvis varit het i Örebro län. På ena sidan finns de som vill rädda hotade arter, på andra sidan de som valt att bo och verka vid sjöar och vattendrag som kan komma att försvinna om dammarna rivs. Varför får inte alla plats?
 • Svartvit bild. Två barn och en jultomte sitter vid en julgran

  julens traditioner

  – ett föredrag i 24 steg.
  När ska fisken lutas? Hur hänger själva advent egentligen ihop med seden att dricka glögg? Och måste knäcken vara så seg? Lugn! Länsmuseet reder ut alla frågor om hur julen firas. Svaret är väl att det mesta är rätt ok – det finns inte så många rätt och fel. Och bakgrunden till hur dagens traditioner ser ut hittar vi i vår historia.
 • Fasad av länsmuseet i slottsparkens höstlfärger

  Örebro läns museum renoveras

  Museibyggnaden i Slottsparken har under en längre tid varit i behov av renovering. Framförallt har det varit problem med taken, vilket lett till läckage och fuktskador i ett par av utställningssalarna och kontoren. Många av de glaspartier och stora fönster som ger byggnaden sin särskilda karaktär är också i behov av vård.
 • Fotokonst föreställande en man iklädd kläder i traditionella samiska färger

  Full fart framåt på länsmuseet

  Nu finns det åter mycket att se på Örebro läns museum. Alla salar på museet är igen fyllda med utställningar. Utställningarna - bjuder på stor variation men flera av dem har också gemensamma nämnare – just nu på temat gemenskaper och människovärde.

arkiv pressmeddelanden