senast publicerade nyheter

  • 6-tåig prot och blånosgabil. Karl Axel Pehrson. 28 mars 2012

    Ny hemsida

    Konstnären Karl Axel Pehrson och hans bildvärld har nu en egen hemsida.
  • Logga 16 mars 2012

    (O)mänskligt är en succé!

    Länets skolungdomar strömmar till museet och hittills har över 400 elever från årskurs nio och gymnasiet deltagit i den...