senast publicerade nyheter

  • loga 13 januari 2012

    Att störa homogenitet

    Torsdagen den15 mars i Sundsvall arrangerar Örebro läns museum tillsammans med Länsstyrelserna och Riksförbundet Sveriges...
  • Logga 04 januari 2012

    Allas lika värde

    I vår arbetar Örebro läns museum med ett särskilt tema. Genom att visa flera utställningar som handlar om människovärde,...