antikvarie med bebyggelseinriktning

Örebro län har en lång historia av att vara en mötesplats. Här korsas skogs- och slättbygd, bergslag och bondebygd. Här har människor från norr och syd, öst och väst fått kontakt med varandra.

Vi söker dig som vill hjälpa oss att bevara och berätta om kulturmiljö samt aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling i vilken historia och kulturarv tas tillvara.

Örebro läns museum befinner sig i en omställningsprocess. En nyrenoverad museibyggnad ska fyllas med nya utställningar samtidigt som vi ska fortsätta utveckla verksamhet runt om i länet.

Stiftelsen Örebro läns museum söker nu två antikvarier, en med inriktning mot bebyggelse och en med fokus på arkeologi. Antikvarierna ska arbeta med att utveckla och förnya vår kulturmiljöverksamhet.

Ni förväntas arbeta såväl individuellt inom respektive ämnesområde som med gemensamma aktiviteter. Vi önskar se er som kulturhistoriker som kan lösa uppgifter gemensamt och då gärna ur ett sammanhållande och övergripande landskapskapsperspektiv. God samarbetsförmåga är avgörande för ett framgångsrikt kulturmiljöarbete.

Är du den vi söker?
Som antikvarie med inriktning mot bebyggelse kommer du att arbeta brett, såväl med byggnadsvård, den byggda kulturmiljön som med kulturlandskapet. Du kommer att ha kontakter med forskare, allmänhet, länsstyrelse och med kommuner. Du har en examen i kulturvård som huvudämne med andra näraliggande relevanta områden som exempelvis etnologi, historia, kulturgeografi eller museologi.

Vi söker dig som vill arbeta brett inom det bebyggelseantikvariska fältet och med teoretiska utgångspunkter som grund. Vi vill att du dels har gedigna erfarenheter efter flera års yrkesverksamhet av ett antal av de arbetsuppgifter som anges nedan, dels visar intresse för att börja arbeta med de övriga. För de flesta av arbetsuppgifterna gäller att du behöver uttrycka dig mycket väl i både tal och skrift. Vi arbetar i hela länet och på platser dit det inte går att ta sig med kollektivtrafik. Du ska därför ha B-körkort.

På länsmuseet kommer du att arbeta för att kunskapen om landskapets historiska dimension används i samhällsutvecklingen genom bland annat utbildningar, rådgivning, remissvar, deltagande i debatt och genom att engagera och samverka med andra kulturmiljöaktörer. Du ska vara intresserad av att utveckla och använda landskapsperspektivet i kulturmiljöarbetet.

Vårt arbete bygger i grunden på kunskap om våra kulturhistoriska ämnen och vårt läns kulturmiljö. Du kommer att arbeta med inventeringar och dokumentationer, ibland i samverkan med ideella krafter. Vi initierar egna och bidrar till och stöttar andras forskningsprojekt. Järnhanteringens och bergsbrukets lämningar och historia och människorna i Bergslagen är sedan länge av särskilt intresse för museet. Du ska vara intresserad av att öka kunskapen och förnya berättandet.

Att kulturmiljön bevaras och brukas är en allmän angelägenhet. Vi har ett uppdrag att berätta mer för fler av länets invånare på olika arenor. Du kommer att få arbeta med kunskapsbaserade publikmöten genom att ta fram underlag till exempelvis utställningar, pedagogik och informationsmaterial och detta i samarbete med andra kompetenser inom länsmuseet. Du kommer också att ge rådgivning till såväl allmänna som privata fastighetsägare.

Vi är ett av de mindre länsmuseerna och för att lösa vårt uppdrag arbetar vi integrerat över enhets-, funktions- och professionsgränser. Du får gärna vara expert inom något visst ämne bara du är beredd att arbeta brett och samarbeta med andra. Vi förväntar oss inte att du ska kunna allt men däremot att du ska veta när du bör ta hjälp av andra; vi anlitar extern kompetens för genomförande av vissa aktiviteter.

Meriterande

  • Masterexamen eller högre examen i kulturvård
  • deltagit i tvärvetenskapliga projekt med landskapsinriktning
  • utvecklade nätverk
  • arbete på museum/länsmuseum/länsstyrelse
  • BE-körkort
  • erfarenhet av att söka och erhålla projektmedel
  • erfarenhet att arbeta praktisk med GIS-verktyg och system

Ansökan
Sista ansökningsdag den 8 januari 2023. Ansökan skickas till lars.petersson@olm.se ange ämnesord bebyggelseantikvarie22.

Om anställningen
Provanställning tillämpas. Helgtjänstgöring kan förekomma. Tjänsten är placerad på Enheten för bebyggelse och slöjd. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Örebro läns museum har kollektivavtal genom Sobona.

En ansökan till Örebro läns museum är en allmän handling.

Arbetsställe
Örebro läns museum Kaserngården 6, Örebro

Om Örebro läns museum
Örebro läns museum är en stiftelse med ett 25-tal anställda och en budget som omsluter ca 30 miljoner kronor. Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. Museet visar utställningar på Örebro slott. Vi producerar vandringsutställningar som turnerar i Örebro län. Vi har ett utställningsfordon – Mobilt Museum – som åker runt i länet med utställningar och pedagogik. Vi arbetar med slöjd och kulturmiljö i hela Örebro län. Vi bedriver byggnadsantikvarisk uppdragsverksamhet. Museet äger och visar Siggebohyttans bergsmansgård i Lindesberg. Vi visar Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga. Vi har stora samlingar av fotografier, konst och kulturhistoriska föremål. Örebro läns museum sätter hållbarhet i fokus i vår verksamhet. Länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är för närvarande stängd för renovering.

Kontakt
Lars Petersson, Enhetschef bebyggelse och slöjd
lars.petersson@olm.se Telefon: 019-602 87 75

Fackliga företrädare
Johanna Björck, DIK
johanna.bjorck@olm.se
Telefon: 019-602 87 11

Per Torgén, Vision
per.torgen@olm.se
Telefon: 019-602 87 20