Kontakt

Örebro läns museum
Kaserngården 6
703 65 Örebro
Telefon vxl: 019-602 87 00
E-post: info@olm.se
Org.nr. 875001-0277

personal

Museiledning

Museichef, landsantikvarie 
Birgitta Johansen
Telefon: 019-602 87 01

Enheten för administration & stöd

Enhetschef 
Mikael Calmestig
Telefon: 019-602 87 04

Musei- & fastighetstekniker
Niklas Palmström
Telefon: 070-357 83 00

Hembygdskanslist & registrering, föremål
Katharina Holmberg
Telefon: 019-602 87 60

Fotograf/IT-ansvarig & bildsamlingar
Per Torgén
Telefon: 019-602 87 20

Registrering, foto, diarium, arkiv
Maria Nan
Texttelefon: 070-919 07 31

Kontorsvaktmästare
Ove Johansson

Enheten för kommunikation
& publikmöten

Enhetschef, kommunikationschef
Maria Uddén
Telefon: 019-602 87 10

Museipedagog
Johanna Björck
Telefon: 019-602 87 11

Museivärd & kommunikationsassistent
Michael Olsson
Telefon: 019-602 87 61

Digital designer
Nils Fagergren
Telefon: 070- 287 22 00

Kommunikatör
Josefine Cohen
Telefon: 070-6041600

enheten för samlingar & utställningar

Enhetschef 
Marcus Drotz
Telefon: 019-602 87 05

Samlingsintendent
Lena Brättorp
Telefon: 019-602 87 90

Samlingsintendent
Inger Lundberg
Telefon: 019-602 87 81

Samlingsassistent
Anneli Ikola
Telefon: 019-602 87 59

Arkeolog
Martin Edlund
Telefon: 019-602 87 75

Arkeolog
Martin Rundkvist
(2020-09-15—2021-12-31)

Samlingsintendent & butiksansvarig
Kontaktperson Siggebohyttan
& Arbetarmuseet Gråbo
Marie Jansson
Telefon 019-602 87 80


enheten för bebyggelse &
slöjd

Enhetschef och Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Lars Petersson
Telefon: 019-602 87 67

Byggnadsantikvarie
Anneli Borg
Telefon: 019-602 87 74
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.

Byggnadsantikvarie och hembygdskonsulent
Charlott Torgén
Telefon: 019-602 87 76
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.

Byggnadsantikvarie
Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen
Telefon: 019-602 87 71
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.

Länshemslöjdskonsulent, textilslöjd
Lina Jatko
Telefon: 019-602 87 66

Landskapsobservatorium
Birgitta Elfström
Telefon: 070-787 94 48