Kontakt

Örebro läns museum
Kaserngården 6
703 65 Örebro
Telefon vxl: 019-602 87 00
E-post: info@olm.se
Org.nr. 875001-0277

personal

Museiledning och stab

Museichef, landsantikvarie 
Birgitta Johansen
Telefon: 019-602 87 01

Kommunikationschef
Maria Uddén
Telefon: 019-602 87 10

Administrativ chef
Mikael Calmestig
Telefon: 019-602 63 12


Publikenheten

Utställningar, program, pedagogik, värdskap och butik

Enhetschef 
Marcus Drotz
Telefon: 019-602 87 05

Utställningsintendent
Christine Keffel
Telefon: 076-817 18 00

Utställningsintendent
Michael Andersson
Telefon: 019-602 87 12

Museipedagog
Johanna Björck
019-602 87 11

Museipedagog
Ninhursag Tadaros
070-287 88 00

Museivärd & Konstpedagog
Anna Ström
Telefon: 070-287 22 00

Museivärd & butiksansvarig
Marie Jansson
Telefon 070-2592800

Museivärd
Emma Nilsson
Telefon 0704-564692

Kontorsvaktmästare
Ove Johansson
Telefon: 070-612 87 03

Musei- & fastighetstekniker
Niklas Palmström
Telefon: 070-357 83 00

Kommunikation & administration
Michael Olsson
Telefon: 019-602 87 06


Kunskapsenheten

Samlingar, arkiv, bibliotek, kulturmiljö, arkeologi, hemslöjd, hembygd samt Siggebohyttan, Gråbo och Kullängsstugan

Enhetschef
Elinor Magnerus                         
Telefon: 019-602 87 96

Byggnadsantikvarie
Anneli Borg
Telefon: 019-602 87 74
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.

Byggnadsantikvarie och hembygdskonsulent
Charlott Torgén
Telefon: 019-602 87 76
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.

Byggnadsantikvarie
Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen
Telefon: 070-602 87 60
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.

Arkeolog
Martin Edlund
Telefon: 019-602 87 75

Hembygdskanslist & registrering, föremål
Katharina Holmberg
Telefon: 019-602 87 60

Länshemslöjdskonsulent, textilslöjd
Lina Jatko
Telefon: 019-602 87 66

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Lars Petersson                          
Telefon: 019-602 87 67

Fotograf/IT-ansvarig & bildsamlingar
Per Torgén
Telefon: 019-602 87 20

Föremålsintendent
Lena Brättorp
Telefon: 070-602 87 90

Registrering, foto, diarium, arkiv
Maria Nan
Texttelefon: 070-919 07 31

Registrering, föremål
Anneli Ikola
Telefon: 019-602 87 59