Färden mot ett ”nytt” museum har inletts

Foto: Örebro Kuriren/Örebro läns museum

Ett stort och spännande arbete har satts i rörelse mot nyöppningen av museibyggnaden. Museet på Engelbrektsgatan 3 har varit stängt sedan maj 2018. Sedan dess har allt gått och väntat på en efterlängtad ombyggnation och renovering. Sedan december 2020 är processen i gång på allvar och projekteringsfasen har inletts. Om tidplanen håller kommer renoveringen att starta under vintern 2021-22.

Fastän nyöppningen ligger många år framåt i tiden har vi ändå ägnat mycket tid och kraft på att visionera och drömma om mötet med besökarna som ska komma till oss då. Hur vill de ha sitt museum? Hur vill vi att de ska känna sig när de går in genom dörrarna när museet öppnar på nytt år 2024?

White arkitekter arbetar tillsammans med byggherren Region Örebro län med projektet. Som vägledning har museet under våren 2021 tagit fram ett Estetiskt program. Programmet utgår från museets kärnvärden. Kopplingarna till det regionala kulturarvet, tilltalet gentemot besökaren och byggnadens formidentitet och ursprungliga värden är centrala.

I avsnittet om Material och finish betonas hållbarhet liksom ärliga och människovänliga material. När det kommer till val av färg och form har färger ur det regionala sammanhanget inspirerat samt ursprungliga former i byggnadens arkitektur.

Det Estetiska programmet i sin helhet hittar du här Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt
Enhetschef Marcus Drotz
Telefon: 019-602 87 05

E-post marcus.drotz@olm.se

Nyheter