museet är stängt - planering pågår

24 juni 2019

Länsmuseets fasad mot slottsparken

Örebro läns museums hus i slottsparken i Örebro har nu varit stängt över ett år. Ännu har inte den planerade totalrenoveringen startat Endast underhållsåtgärder har genomförts sedan huset invigdes 1963. Det gör upprustningen mycket omfattande och angelägen.

Planeringen för upprustning av Örebro läns museums lokaler på Engelbrektsgatan 3 fortgår. Det finnsfortfarande några frågeställningar som behöver lösas innan beslut om finansieringen kan fattas. Den mest komplexa frågan är disponeringen av lokalerna och placeringen av klimatanläggningen. Kan den placeras under jord, eller i någon del av de befintliga lokalerna? Denna frågeställning har stor påverkan på kostnaden för hela upprustningen.

Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt att beskedet dröjer. Men vi arbetar på enligt tidplan att flytta tillbaka till museibyggnaden för att öppna igen under 2023.

Men museet ligger inte i malpåse! Under det senaste året har en mängd utställningar visats i våra lokaler på Örebro slott. Under hösten öppnade vår stora och permanenta satsning Barnet i tornet - Jan Håfström på Örebro slott. Och i höst öppnar Möjligheternas spegel - sninneas begär, en utställning om det tidiga 1800-talet och hur vårt moderna konsumtionssamhälle uppstod en gång.

Men inte nog med slottet. Sedan hösten 2018 har museet turnerat flera utställningar i Örebro län. Utställningar som Rött, Fyndet, Finland finns inom mig och dessutom Var hör jag hemma - vad anslagstavlor berättar om Örebro har visats i ett flertal av länets kommuner.

I Gråbo i Karlskoga och Siggebohyttan i Lindesberg har verksamheten utvecklats mot nya målgrupper, framförallt barn och skola. Den pedagogiska utvecklingen som museet satsat på fortgår här och i vandringsutställnignarna. Inte minst ser vi fram emot den mobila utställnigen Ett sensationellt fynd från plaståldern som kommer att turnera i länets skolor med start i höst. Den innehåller ett interaktivt pedagogiskt program som lyfter frågor om hållbarhet, klimat och miljö.Nyheter