Vi stänger, men öppnar snart på ny adress

21 mars 2018

Länsmuseets fasad mot slottsparken

Söndagen den 27 maj är sista dagen som Örebro läns museum har öppet i länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3. Vi stänger under mer än två och ett halvt år för en totalrenovering. Endast underhållsåtgärder har genomförts sedan huset invigdes 1963. Det gör upprustningen mycket omfattande och angelägen.

Strategiska, men blygsamma tillägg, till litet museum i stor stad

Vi planerar nu för att samtidigt göra såväl förbättringar som återställare av vårt unika hus. Huset har ritats särskilt för oss och är ett byggnadsminne. Byggnaden är vacker, men stram och sluten. Vi vill därför öppna museet genom att skapa siktlinjer in i och ut ur museet. Då förbättras kontakten mellan stad, slott och museum. Det strama vill vi lätta upp genom att ta fram trappan utanför Franska salen, den sal som ska bli vår nya och flexibla hörsal, samt utveckla ytan framför entrén till ett ”stadstorg”. Kvällstid ska lanterninerna i glas på taket lysa för att göra länsmuseet mer synligt. Huset ska helt enkelt kännas mer inbjudande och tillgängligt för alla.

Vi vill också göra det lättare för besökarna att orientera sig och röra sig i museet, runt innergården. Innergården ska aktiveras och användas mer effektivt för våra syften genom att de befintliga gallerierna runt atriumgården kopplas samman med nya gallerier som byggs till på innergårdens västra och norra sida. En positiv konsekvens blir att de inre salarna, som idag upplevs som ”svårupptäckta”, flyttas fram mot besökaren.

Vi vill vidare höja säkerheten på våra utställningslokaler för att komma i åtnjutande av den statliga utställningsgarantin. Då kan vi visa nästan vad som helst från hela världen.

Barn och unga samt skola är en central målgrupp, och vi tänker göra en ”pedagogisk förstärkning” genom bättre kapprum och en samlingsplats för klass och pedagog. Serveringen ska få en sådan placering att besökarna självklart får en dos kultur med kaffet.

Genom ett strategiskt, men blygsamt tillägg, kan vi alltså nyttja byggnaden mer effektivt. Vi hoppas att detta ska gå att finansiera i synnerhet som Örebro läns museum ligger i en av Sveriges större städer samtidigt som det är ett av de mindre länsmuseerna.

Ett hus med problem

Byggarbetena börjar inte förrän efter sommaren 2019. De har flyttats fram ett år i förhållande till den ursprungliga planen. Stänger vi då inte ett år för tidigt? Ja, vi vill givetvis ha öppet. Om det ändå var möjligt … Men huset mår faktiskt inte riktigt bra och vi kan heller inte lita på det. Elförsörjningen är svajig, ventilationen knackig och det har regnat in i åratal trots vissa åtgärder. Oönskad fukt i hus är välkänt dåligt. Det är knappast bra för vårt renommé att besökare kommenterar att det luktar illa. Och det är än värre att såväl besökare som personal besväras i vissa delar av huset. Salar som öppnats igen i samband med Open Art sommaren 2017 har fått stängas igen under vår-vintern p.g.a. att det regnar in och luktar.

Vi går inte i ide

Som om det inte vore nog med problemen med huset. De flesta museer behöver lång planeringshorisont. Vi är som oceanångare – att komma upp i fart tar tid och att bromsa ned lika lång. Att tänka ut och planera för utställningar är mödosamt och det är dyrt att sätta upp dem. Det gäller dessutom att ha en kombination av kort- och långtidsutställningar som hör samman och lyfter varandra och därigenom bidrar till en helhetsupplevelse av museet som sådant. De två långtidsutställningar som vi skulle invigt i år har vi fått skjuta på framtiden, till när vi öppnar igen. Vi har därför inte tillräckligt mycket nytt eller intressant att visa – vårt varumärke, som vi jobbat upp, riskerar ta skada. Våra resurser räcker helt enkelt inte till att både planera för nya länsmuseet, flytta personal, långtidsutställningar och konstsamling och samtidigt hålla öppet och vara intressanta.

Det kan låta dystert, men behöver alls inte vara det. Vi kommer inte gå i ide. Vi kan fortsätta synas på andra sätt. Och vi kan göra det mer och bättre om vi använder våra resurser till det istället.

Örebro läns museum på slottet

Vi har redan börjat etablera oss på slottet, fast i det tysta. Ovanför turistbyrån öppnade vi sommaren 2017 en utställning med modeller som berättar om slottets byggnadshistoria. Denna utställning ska kompletteras med en utställning som handlar om vad ett slott kan vara och betyda. I Vasasalen börjar vi med att ha flera tillfälliga utställningar. Från sommaren 2019 ska vi dock ha en långtidsutställning klar som bl.a. utgår från Jean Baptiste Bernadotte och när han kom till Sverige. Porträttet av Karl XIV Johan (som blev hans namn som kung), hänger redan på plats, en gåva från det forna fideikommisset Säbylunds ägare.

Dessutom. I det SÖ-tornet ska Jan Håfström, en av Sveriges fem främsta nu levande konstnärer, göra en utställning speciellt för det rummet under förutsättning att allt går i lås. Det är vi stolta över. Håfström, som i breda kretsar är känd för Mr. Walker, växte delvis upp i Örebro. Det var här han började teckna serier, något som han på olika sätt återvänt till i sitt konstnärskap. Museets samling tillförs verk av Jan Håfström genom gåva av konstnären samt inköp med medel från museets fond och från flera finansiärer från länet. Gallerist Anders Fasth på Galleri Örsta är den som letat fram dessa. Länsmuseet finansierar sedan själva utställningsbygget, säkerhet, hyra, guider och pedagoger etc.

Det här innebär att vi kommer att ha ett helt våningsplan med utställningar på Örebro slott fr.o.m. november 2018!

Örebro läns museum i länet

Men inte nog med slottet. Vi är igång med att börja turnera utställningar i länet – vi har utställningar som Rött, Fyndet, Finland finns inom mig och dessutom Anslagstavlor som efter att ha varit på slottet kan gå vidare ut i länet. Vi har fått förfrågningar från olika delar av länet utan att vi ens hunnit börja fråga runt efter intresse.

Vi har de senaste åren aktiverat våra samlingar i utställning efter utställning. Det kommer vi inte kunna göra på samma sätt utan egen byggnad eftersom föremålen kräver sitt i klimat, säkerhet m.m. Konstsamlingen kommer att flyttas. I samband med det hoppas vi att resurserna ska räcka till att göra fler ”utställningar” på Digitalt museum av konstnärer eller av särskilda teman.

I Gråbo i Karlskoga och Siggebohyttan i Lindesberg har vi anläggningar som vi hoppas kunna satsa mer på de närmsta åren. Idéer saknas inte. För andra året i rad samarbetar vi med Stadra teater om en mini-utställning som knyter an till deras sommarproduktion. Ett flertal verk av KAP (Karl-Axel Pehrson), som är en av våra mer kända konstnärer från länet, ska lånas ut till Läckö slott och deras sommarutställning 2018. Vi ligger i startgroparna för ett projekt – Berätta och besöka – som vi vill driva tillsammans med föreningar och kulturarvsentreprenörer. I våra planer finns också att arbeta vidare med efterundersökningar på skattfyndplatser tillsammans med metallsökaramatörer och i samarbete med länsstyrelsen. Det är en insats som sommaren 2017 gav intressanta resultat och vi förväntar oss mer kunskap användbar för oss i de nya utställningar om länets historia som nu väntar på att få öppnas 2021.

Nyheter