Yttrande angående Nederhyttan 1:15

Tegelbyggnad i Nederhyttan

14 mars 2018

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har begärt yttrande av Örebro Läns museum angående ombyggnation av fastigheten Nederhyttan 1:15 till fritidshus.

Nyheter